Nyheter

Regeringen vill ha bort trafikfarliga bilförare

NYHETER

10 000 svenskar kan förlora körkortet – varje år

Tusentals trafikfarliga bilförare kör omkring på de svenska vägarna.

Nu kräver regeringen att Vägverket inför ett skärpt kontrollsystem.

Det kan innebära att 10 000 svenskar om året förlorar körkortet.

Människor som på grund av sjukdom är direkt olämpliga och trafikfarliga ska inte köra bil. Ändå är många av dem ute på vägarna.

Läkarna, som är skyldiga att anmäla när deras patienter är för sjuka för att köra bil, drar sig för att ta upp körkortsfrågan med sina patienter, skriver Svenska Dagbladet.

Anledningen är att det kan försämra relationen med patienten och att det helt enkelt är svårt att göra en korrekt bedömning.

Vill ha skärpt system

Därför dras i dag bara 1 500 körkort in på grund av medicinska skäl.

Regeringen vill nu att Vägverket utreder hur ett bättre och mer skärpt system ska kunna införas.

Vägverkets chefsläkare Lars Englund, som har ansvar för utredningen, säger till SvD:

- Vi kommer att föreslå att läkarna ska kunna remittera patienterna till experter för utredningar vid fem nya trafikmedicinska centrum. I dag finns bara ett enda sådant centrum, vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge.

Utredningen kommer även att ta upp förslaget att införa kontinuerliga hälsodeklarationer i samband med körkortsbytet vart tionde år.

"Minst 10 000 uppfyller inte kraven"

Det trafikmedicinska centrumet i Huddinge får in cirka 700 remisser varje år. Den siffran borde egentligen vara mycket högre, enligt centrumets chef Kurt Johansson.

- När det gäller demens vet vi ju att tillståndet bara försämras. Säg att hälften av de cirka 30 000 som varje år drabbas av demens har körkort. Teoretiskt borde det handla om minst 10 000 som inte längre uppfyller kraven för körkort, bara för denna sjukdom, säger han till SvD.

Sara Ångström

ANNONS EXTERN LÄNK

Samla dina lån och krediter till bättre ränta med Advisa.

Advisa

Publisert:

Aftonbladet

/

Nyheter