Jämnt mellan de politiska blocken

NYHETER

Tre månader före valet är det mycket jämnt mellan de politiska blocken, enligt Synovate Temos mätning som publiceras i Dagens Nyheter och Sydsvenskan.

De fyra borgerliga partierna får tillsammans 47,6 procent medan socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet får 47,2 procent. I majmätningen var det regeringen och dess båda samarbetspartier som ledde knappt. Förändringarna för de enskilda partierna är små jämfört med majmätningen, och är inte statistiskt säkerställda.

– Det är helt omöjligt att säga vem som leder nu. Och det är ett stabilt läge trots att det varit en intensiv politisk period med partiledardebatter och kärnkraftsuppgörelse, säger Nicklas Källebring, analytiker vid Synovate Temo, till Dagens Nyheter.

Osäkra väljare

Junimätningen visar också att gruppen osäkra väljare är fortsatt stor (18,6 procent) och att gruppen övriga partier ökar från 3,7 till 5,2 procent. Ökningen beror främst på en uppgång för Sverigedemokraterna, men denna uppgång är inte statistiskt säkerställd.

Så här fördelar sig väljarsympatierna, med förändringen från föregående månads mätning inom parentes:

Socialdemokraterna 36,8 (–1,5), moderaterna 26,3 (–0,6), folkpartiet 9,9 (+1,2), vänsterpartiet 5,9 (+0,5), centern 5,8 (–0,5), kristdemokraterna 5,6 (–0,3), miljöpartiet 4,5 (–0,4), övriga 5,2 (+1,5).

Mätningen genomfördes under perioden 7–21 juni. 2484 personer svarade på frågan vilket parti de skulle rösta på om det vore val i dag.

TT