Tusentals skadas av giftig gas på planet

NYHETER

Robin, 36: Jag är skadad för livet

Under en flygtur 2000 utsattes Robin Montmayeur för giftig gas som läckte ut i kabinen. Sex år senare har hon svåra hälsoproblem och kan inte jobba. Rapporter visar att tusentals har fått liknande problem efter att giftiga ångor från motorn läcker in i planet.

Robin Montmayeur, 36, flög för sex år sedan mellan Washington och San Diego med United Airlines. Strax efter att planet lyft fylldes kabinen av en stark kväljande lukt. Dagen efter mådde Robin så dåligt att hon ringde United Airlines och frågade vad som kunde hänt. Några månader senare fick hon svaret att hon blivit utsatt för giftig gas efter oljeläckage i motorn, skriver norska Dagbladet.

- I dag har jag kroniskt trötthetssyndrom, sömnproblem och minnessvårigheter. Förmodligen kommer jag ha det så resten av livet och det är omöjligt för mig att jobba som förut, säger hon.

Tvingades sluta som pilot

Före detta piloten Susan Michaelis berättar för det australiensiska nyhetsprogrammet ”The 7.30 report” att problemet är mycket vanligt, speciellt bland kabinpersonal. Susan tvingades sluta som pilot efter att ha utsatts för giftiga gaser.

- Ofta när vi satte på luftintaget kunde man känna en lukt i stil med skitiga strumpor eller spyor. Jag fick då huvudvärk, blev illamående och det pirrade i kroppen, säger hon till The 7.30 Report.

Speciellt drabbade har personal på plantypen British Aerospace 146 varit. En officiell rapport bekräftade att giftiga ångor från motorerna läckte in i planet.

Andra plantyper som varit drabbade är Boeing 757, McDonnellDouglas MD-80 och vissa Airbus-typer.

Läkaren Andrew Harper leder nu en världsomspännande undersökning för att se de långtida hälsoeffekterna av giftiga ångor i kabinen.

- Det här är ett problem som drabbar väldigt många, både passagerare och de som jobbar i kabinen, säger Andrew Harper till ”The 7.30 Report”.

Anna Lindström