"Vanligare att yngre anmäler en våldtäkt"

1 av 3 | Foto: Christian Diesen.
NYHETER

Anmälningarna om våldtäkter på tjejer under 15 år ökar för varje år enligt Brottsförebyggande rådet.

Går det att se om en man är en potentiell våldtäktsman?

Aftonbladets experter ger svar på frågorna.

Christian Diesen, professor i processrätt

Kan jag se om en man är en potentiell våldtäktman?

- Nej. Men eftersom våldtäkt ofta handlar om maktprestige och kontroll, finns det en fara om mannen har ett stort kontrollbehov.

Blir våldtäkterna grövre?

- Ja. Möjligen något de senaste tio åren.

Blir våldtäktsmännen och offren

yngre?

- Ja, gruppen tonåringar har varit konstant de senaste 30 åren, men de blir yngre. Det är i dag mer vanligt att yngre åtalas och anmäler.

Hur kan jag prata med min tonåring om våldtäkt?

- Killen måste lära sig att ett nej är alltid ett nej, hur sent det än kommer.

Lena Berg, teamet för våldtagna kvinnor på Alla kvinnors hus

Kan jag se om en man är en potentiell våldtäktman?

- Nej. Det man kan vara uppmärksam på är hur lyhörd han är i den sexuella situationen. En cynisk överlevnadsstrategi är att alltid vara misstänksam mot alla män.

Blir våldtäkterna grövre?

- Det är svårt att svara på. Grova våldtäkter har alltid funnits.

Blir våldtäktsmännen och offren

yngre?

- Inte vad vi kan se. De kvinnor som tar kontakt med teamet är i alla möjliga åldrar.

Blir våldtäktsmännen och offren

yngre?

- Inte vad vi kan se. De kvinnor som tar kontakt med teamet är i alla möjliga åldrar.

Hur kan jag prata med min tonåring om våldtäkt?

- Fråga killen hur han tänker om hur en flickvän ska vara och vad man kan kräva i en sexuell relation. Ställ samma frågor till dottern, men omvänt.

Per Blomkvist, bitr institutionschef på Bärby ungdomshem.

Kan jag se om en man är en potentiell våldtäktman?

- En varningssignal är om killen har svårt med gränser. Till exempel att han inte lyssnar när man säger nej även på andra områden, och alltid vill få sin vilja igenom.

Blir våldtäkterna grövre?

- Nej, det har sett ut på ungefär samma sätt de senaste åtta åren. Hur grov våldtäkten är varierar mycket från fall till fall.

Blir våldtäktsmännen och offren

yngre?

- Nej. 14-15 år är en vanlig ålder då gärningsmännen upptäcks för sexbrott.

Hur kan jag prata med min tonåring om våldtäkt?

- Diskutera var gränserna går. En våldtäkt är inte en engångsföreteelse. En "vanlig" kille begår inte plötsligt en våldtäkt, det är uttryck för ett mönster han lärt sig under lång tid.

Tidigare:

Malin Nord