"Situationen är fruktansvärd"

NYHETER

Fem av tio skolor i Bromma drabbade av Asientragedin

1 av 3 | Foto: Framtiden oviss Skolchefen Marion Hauge-Lindberg i Bromma vet inte hur många av skolbänkarna som förblir tomma. ”Vi har fått bekräftade och obekräftade uppgifter om skadade, saknade och omkomna”, säger hon.

Naturkatastrofen kastar en svart skugga över terminsstarten.

Skolchefen Marion Hauge-Lindberg i Bromma vet inte hur många bänkar som förblir tomma.

- Det här är en fruktansvärd situation som vi inte kan jämföra med något annat, säger hon.

Hon vet att Bromma drabbats hårt, att det på minst fem av tio skolor finns barn och personal som varit inblandade i katastrofen. Hon väljer att inte uppge någon siffra på antalet saknade barn.

-Det finns fortfarande många frågetecken. Vi har fått bekräftade och obekräftade uppgifter om skadade, saknade och omkomna. Uppgifterna uppdateras hela tiden, säger hon.

En del barn har också kommit hem utan sina föräldrar.

-Dem har socialtjänsten tagit hand om, säger hon.

Samlas i kyrkor

I kommuner som Bromma och Danderyd bor många barnfamiljer som reser mycket. Flera barn fick ledigt för att åka på utlandssemester i slutet av höstterminen.

På Katarina norra skola i Stockholm handlade det om sex barn.

-Men familjer kan ha rest bort under ledigheten utan att vi vet om det, säger Lennart Sandborg, rektor på skolan.

Krismöten

Många barn har varit på förböner i kyrkorna tillsammans med sina föräldrar och tänt ljus för sina kamrater.

Vibeke Eriksson, rektor för skolenheten Olovslund/Nockebyhov i Bromma, vet att det på hennes skola finns två flickor och en pappa som är försvunna. Där har telefonkedjor upprättats mellan föräldrarna.

-I de klasser där det finns nära kompisar till försvunna sätter vi in fler vuxna, säger hon.

På många håll sitter skolledningarna i krismöten och krisorganisationerna på skolorna har aktiverats.

-Vi tar hjälp av kyrkan, psykologer och extra kuratorer, säger Marion Hauge-Lindberg.

Inte heller i Danderyds och Täbys kommuner har man ännu någon helhetsbild över hur många familjer som drabbats.

-Det är ett antal familjer och den siffran kommer att öka fram till den 10 januari, säger Johan Haesert, produktionsdirektör på Danderyds kommun.

Mer om Asienkatastrofen

Lena Gunnars