Frågor och svar om rättegången mot ex-diktatorn

NYHETER

När börjar rättegången?

Den startade officiellt i går, men rättsprocessen väntas inte sätta igång förrän om ett år.

Vilka är åtalspunkterna?

Saddam Hussein åtalas för brott mot mänskligheten, brott mot freden och brott mot krigets lagar.

Vilka dömer honom och hur har de utsetts?

Saddam Hussein ska dömas i en specialinrättad domstol med irakiska domare, utsedda av landets självstyrande regeringen. Endast domstolens ledare har namngivits – Salem Chalabi.

Enligt vilka lagar kommer Saddam att dömas?

I första hand nationell irakisk lag. Den irakiska regeringen och USA har hävdat att den nationella lagstiftningen är tillräcklig.

Vad kan det bli frågan om för straff?

Det högsta tillgängliga straffet enligt internationella normer är livstids fängelse, men eftersom det är en irakisk domstol är det troligare att man kommer att tillämpa dödsstraff.

Källa: Said Mahmoudi, professor i internationell rätt, Stockholms universitet.

Helena Gunnarsson