Elabonnenter kan få vänta tre veckor till

NYHETER

33 000 hushåll fortfarande utan ström

Malmö

På onsdagen var drygt 33 000 av de över 250 000 Sydkraftkunder som slogs ut under stormkatastrofen över Sydsverige fortfarande strömlösa. Först om tre veckor tror kraftbolaget att alla ska ha fått strömmen tillbaka.

För energijätten Vattenfall kommer stormen för snart två veckor sedan att kosta omkring en halv miljard kronor enligt en preliminär beräkning. Mer än hälften av totalkostnaden är ersättningar till kunder, resten är kostnader för reparationer och efterarbete, uppger Vattenfall.

Hos Vattenfall och Fortum återstår det att ansluta drygt 400 abonnenter utan ström.

På onsdagsmorgonen hade i stort sett alla kunder inom Vattenfalls nätområden fått tillbaka strömmen, enligt bolaget.

Två tusen montörer

Sydkraft har hittills lyckats koppla upp över 200 000 elabonnenter. Men nu går återuppbyggnadsarbetet långsammare. Två tusen man - de flesta montörer - arbetar i katastrofområdet. Bolaget prioriterar att reparera de ledningar som fortast ger flest abonnenter elen tillbaka.

- Vi arbetar efter tidsaspekten. Det gäller att snabbast möjligt få fram ström till kunden, säger Mats Andersson som samordnar återuppbyggnaden i Sydkrafts nät.

Mycket blir provisoriskt, till exempel dragning av jordkablar utmed vägrenarna, och måste göras om och permanentas när tiden är inne för det.

En bidragande orsak till de svåra skadorna på de sydsvenska elnäten är - bittert nog - att Sydkraft just för att minimera stormskador har satsat på att förse stolpnäten med isolerade ledningar som står emot tung snö och kortslutningar.

Knäckta stolpar

Men ledningarna har, helt enligt säkerhetsreglerna, spänts mellan stolparna så att dessa i stället har knäckts när träd rasat över ledningarna. Uppemot 5 000 stolpar har på så sätt rasat ihop.

Därför har Sydkraft börjat diskutera med Elsäkerhetsverket om att i fortsättningen fästa ledningarna med brytpinnar vid varje stolpe så att ledningarna inte drar omkull stolparna. En sådan metod skulle troligen ha begränsat stormskadorna på elnätet och underlättat reparationsarbetena.

Sydkraft har sedan flera år börjat gräva ned hög- och mellanspänningsledningar men det går inte på alla platser, till exempel i det stenrika Småland som drabbades värst av stormen.

Bolaget räknar med att ungefär en tredjedel av de abonnenter som var utan ström på onsdagen får tillbaka elen på fredag denna vecka och nästa tredjedel den följande veckan. Hos resten kan det dröja betydligt längre.

- Vi tror att den sista kunden kan kopplas in om tre veckor. Man får hoppas att det blir en obebodd sommarstuga någonstans i skogen, säger Thomas Thorkelsson, prognosmakare på Sydkraft.

Fler telefel

På telefonsidan har felanmälningarna från enskilda abonnenter ökat i takt med att telefonstationerna har fått ström. Telia-Sonera räknade på onsdagen till 29 000 anmälda fel på den fasta telefonin - alltifrån enklare småfel till omfattande skador på hela stolplinjer.

Företagets mobila nät fungerade dock i stort sett normalt med vissa täckningsproblem i Jönköpings och Kronobergs län.

Thomas Hamberg/TT