Trafikdöden sker på kvällar och nätter

NYHETER

Unga män dör i trafiken under dygnets mörka timmar

Stockholm

Yngre män dör oftast i trafiken under dygnets mörka timmar.

- Polisen måste ändra arbetssätt och prioritera övervakning på kvällar och nätter även om det kostar i övertidsersättningar, säger Björn Eriksson, ordförande i trafiksäkerhetsföreningen NTF.

TT har med hjälp av statistik från Vägverket undersökt vilka tider på dygnet olika åldersgrupper omkommer i trafiken.

Under åren 1994 till 2002 dog sammanlagt 5 022 personer i trafikolyckor. Mer än hälften, 52 procent, var 45 år eller äldre.

Över 70 procent var män.

Flest omkom mellan klockan fyra och fem på eftermiddagen, 400 personer, vilket till stor del förklaras av att det är då som trafiken är som intensivast.

Enligt statistiken finns det klara skillnader mellan könen och olika åldersgrupper.

Av de omkomna männen dog till exempel 32 procent i trafikolyckor som inträffade mellan klockan nio på kvällen och nio på morgonen. Bland kvinnorna var motsvarande andel betydligt mindre, 22 procent.

Hastighetskameror

En jämförelse mellan yngre män och kvinnor, 18-24 år, visar på ännu större skillnader. Hela 54 procent av männen omkom i en olycka som inträffade mellan klockan nio på kvällen och nio på morgonen. Bland kvinnorna var andelen 37 procent medan den bland män och kvinnor över 55 år stannade på 14 procent.

- De unga har en olyckstopp på kvällen, vilket bland annat hänger samman med mörker, höga farter och alkohol. De här unga pojkarna är ofta rent tekniskt duktiga på att köra bil, men de tar stora risker. Omdömet sviktar, säger Östen Johansson vid Vägverkets analys- och statistikavdelning.

Under de kommande åren ska 700 digitala hastighetskameror sättas upp på de 100 farligaste vägarna i Sverige.

Övertid

Den tidigare rikspolischefen Björn Eriksson, ordförande i trafiksäkerhetsföreningen NTF och landshövding i Östergötland, anser att det inte räcker för att antalet ungdomar som omkommer under kvällar och nätter ska minska.

- Kamerorna har säkert bra effekt på trafiksäkerheten, men knappast när det gäller den här gruppen. Risken är stor att de kör på vägar där det inte finns några kameror.

- Polisen måste lägga om sina scheman så att det dyker upp poliser även på tider som innebär dubbel övertid och dyra kostnader. Höga övertidsersättningar är inget argument för att inte göra så.

Utandningsprov

Polisens satsningar på trafikövervakning varierar mellan olika delar av Sverige.

Enligt Claes Tingvall, trafiksäkerhetsdirektör vid Vägverket, är polisen i Östergötland, Örebro och Norrbotten bra på trafikövervakning, medan den är dålig i Stockholm, Dalarna och Gävleborg.

2003 tog polisen i Norrbotten, enligt statistik från Rikspolisstyrelsen, 72 677 så kallade alkoholutandningsprov, vilket innebar att det i genomsnitt gick tre invånare per prov. Motsvarande siffra för Dalarna, som var sämst i landet, var 12 invånare per prov.

- Det är dags att införa en central trafikpolis med egen budget och personal, ungefär som säkerhetspolisen har, säger Björn Eriksson.

Mikael Bergling/TT