”Många drabbas”

avJohanna Melén

NYHETER

Arbetsförmedlingen: Ett hårt slag mot Sandviken

Dagens varsel slår hårt mot Sandviken där just Sandvik är den största privata arbetsgivaren.

– Det är allvarlligt. Det är en stor andel av den arbetsföra befolkningen som drabbas, säger Charlotte Palmborg på Arbetsförmedlingen i Gävleborgs län till aftonbladet.se.

Det är ett redan hårt drabbat län som nu åter ser ett stort varsel. När Stora Enso:s massafabrik i Norrsundet lägger ner tvingas flera hundra anställda gå. Nu riskerar 1 000 att förlora sina jobb när Sandvik varslar, främst i Sandviken där 900 varslas om uppsägning.

– Än så länge vet vi inte hur stor del av varslet som faktiskt verkställs. Men det är allvarligt, säger Charlotte Palmborg på Arbetsförmedlingen i Gävleborg.

– Gävleborgs län är en tuff region överhuvudtaget med hög arbetslöshet. Tidigare år har Söderhamn drabbats hårt med många varsel.

Vad gör ni från Arbetsförmedlingens sida?

– Vi kommer att ha kontakt med företaget och ta reda på vilken hjälp de behöver utöver den hjälp som Trygghetsrådet erbjuder. Vi sätter igång och jobbar förebyggande och berättar för de drabbade vilken hjälp de kan få från Arbetsförmedlingen.

Hur ser arbetsmarknaden ut för de som riskerar sina jobb?

– Det finns fortfarande efterfrågan. Men främst handlar det om högre kompetens inom verkstadsindustrin. Det finns också jobb inom vård, omsorg och skola.

På Arbetsförmedlingen centralt letar man nu nya arbetsförmedlare över hela landet. Minst ett 50-tal ska anställas, säger Lena Liljebäck, stabschef på Arbetsförmedlingen.

– Läget på arbetsmarkanden är väldigt allvarligt. Vi kommer med en ny prognos i december och vi bedömer att fler varsel kommer och att arbetslösheten kommer att stiga.

I oktober varslades nära 20 000 personer i hela Sverige. Det är den högsta siffran en enskild månad sedan 1992. Värst drabbad är tillverkningsindustrin.