CNN:s förnedring av Kina – brott mot journalistisk etik

1 av 4
NYHETER

DEN HÄR LEDAREN VAR URSPRUNGLIGEN PUBLICERAD I STATSORGANET FOLKETS DAGBLADS (PEOPLES DAILY) ENGELSKSPRÅKIGA NÄTTIDNING.

Tv-kanalen CNN gjorde sig återigen förtjänt av fördömanden för sin förolämpning av Kina efter demonstrationsbilderna (från Tibet, vår anmärkning). Programledare Jack Cafferty sa i en tv-show den 9 april att kinesiska produkter är ”skräp” och att det kinesiska folket ”i grund och botten är samma gäng av idioter och skurkar som de har varit de senaste 50 åren”.

Hans ondsinta verbala attack på Kina och det kinesiska folket utlöste stor indignation bland den kinesiska befolkningen i San Fransisco, som precis varit värd för OS-facklans transport till Kina.

USA-kineserna krävde massunderskrifter på nätet för att våldsamt protestera mot CNN och begära en ursäkt från CNN för att ha förolämpat kineserna och som ett straff för programledaren Jack Cafferty.

CNN ljuger igen. Sedan deras beskurna bild från kravallerna i Lhasa i mars vilseledde allmänheten har CNN förlorat all trovärdighet hos sin kinesiska publik både hemma och utomlands. ”Var inte som CNN” har blivit det mest populära slagordet i cyberrymden 2008.

Landets mönstergrupp

Det var knappast av misstag som Cafferty återigen gav sig på Kina och gick ännu längre i sin förolämpning av Kinas folk. Vilken avskyvärd och hemsk föreställning!

Varför är Cafferty så besatt av sin grundlöst fördomsfulla och diskriminerande inställning till Kina?

Varför håller han fast vid sin okunskap medan han ignorerar hårda fakta: USA-kineser har alltid betraktats som landets mönstergrupp.

Sedan 1950-talet har den kinesiska befolkningen i USA fördubblats var tionde år. Sedan 1987 har merparten av USA:?s kineser invandrat från fastlands-Kina. Bara under 90-talet bosatte sig 460 000 fatslandskineser i USA. Av USA:s totala befolkning var i slutet av 2005 drygt 1,8 miljoner födda i Kina. Totalt bor 3,3 miljoner kineser i USA.

Uträttar stordåd

Under hela USA:s 200-åriga historia har fastlandskineser invandrat. De tidiga invandrarna gjorde mycket för att ändra bilden av en vidsträckt men efterbliven nybyggarvärld genom att utforska och tämja västern och utveckla den lokala ekonomin. Deras bidrag är väldokumenterat och bevarat för historien.

Under senare årtionden har USA-kineser uträttat stordåd i utvecklingen av vetenskap och teknologi, vilket är väl känt. Som supermakt har USA etablerat ett strategiskt partnerskap med Kina, hemland för ”idioter och skurkar” enligt Cafferty. Man undrar om det är ett misstag av USA eller om det är Cafferty och hans gelikar som är okunniga och blundar för historiska realiteter.

Etiska grundregler

Journalister ska hålla sig till sina etiska grundregler. CNN:s rapportering nyligen gick helt emot principerna om att vara objektiv och balanserad som så ofta sägs vara grundpelare för nyhetsrapportering. De allvarliga brotten mot dessa principer kan härledas till de förolämpande ord Cafferty använde i sin show när han sa att kinesiska produkter är ”skräp”.

USA är Kinas näst största handelpartner. Den bilaterala handeln under 2007 var värd 302 miljarder dollar. Första gången som gränsen 300 miljarder passeras. Kinas export till USA låg på 232 miljarder. Bestående av varor som köksmaskiner, elektronik och maskiner för 50 miljarder dollar.

Även om handelskonflikter finns angående exporten så är de USA-kinesiska handelsförbindelserna generellt på ett sunt spår. Om kinesiska produkter vore ”skräp” hur kan kvalificerade produkter i så fall stå för en så stor del av handeln? Och varför skulle USA vilja importera kostsamma högar av ”skräp” från Kina?

Dödligt slag mot trovärdigheten

Jack Cafferty får svårt att manipulera dem som har personlig erfarenhet av kinesiska produkter och har utvecklat en sentimental tillgivenhet till varorna.

”En rättfärdig sak får överväldigande stöd medan en orättfärdig finner lite stöd” som ett gammalt kinesiska ordspråk lyder.

Sanningen kan aldrig förvrängas av någons gemens ord och handlingar. Vilken skam för CNN, som ett folkligt medium, att bryta mot journalistisk etik, förnedra Kina på ett avskyvärt sätt, vägra lyssna på folks vilja och skada ett folks känslor.

Vad Jack Cafferty sa förde inte bara med sig outhärdliga förolämpningar för Kina och kinesiska folket. Skadan är ännu större för CNN och ett dödlig slag mot CNN:s trovärdighet hos allmänheten.

KÄLLOR:

Engelskspråkiga nätversionen av tidningen Folkets Dagblad (Peoples daily), 17 april, 2008.

ARTIKELN HANDLAR OM

Kina