USA-räntan nere på noll

Publicerad:
Uppdaterad:

NYHETER

USA:s centralbank Federal Reserve sänkte på tisdagen styrräntan till praktiskt taget noll.

Ben Bernanke, chef för USA:s centralbank Federal Reserve.
Ben Bernanke, chef för USA:s centralbank Federal Reserve.

Fed sade att räntan ska ligga inom ett spann på mellan 0 och 0,25 procent.

Avsikten med det historiskt låga ränteläget är att undvika att USA hamnar i deflation samt att bekämpa den globala kreditkrisen.

Fed sade samtidigt att banken ska vidta ytterligare åtgärder för att stimulera utlåningen och den ekonomiska aktiviteten.

”Federal Reserve avser att tillgripa alla tillgängliga medel för att främja en återgång till hållbar ekonomisk tillväxt och behålla prisstabiliteten”, sade banken i ett uttalande.

Uppåt på börsen

Förutom att sänka räntan till den lägsta nivån sedan juli 1954, säger Fed att man är beredd att utöka redan meddelade stora övertag av de statsstödda bonelåinstitutens utestående fordringar och deras panter för att stötta den vacklande amerikanska bolånemarknaden.

Efter beskedet från Fed steg börskurserna, medan dollarn föll.

”Sedan vårt förra möte har förhållandena på arbetsmarknaden försämrats, och tillgängliga data visar att konsumenternas utgifter, företagens investeringar och industriproduktionen har minskat. Finansmarknaderna förblir ansträngda och kreditvillkoren är hårda. På det hela taget har prognoserna för den ekonomiska verksamheten försvagats”, sade Fed.

Företag stimuleras

Nordeas chefekonom Annika Winsth betonar det viktiga i att Fed, utöver räntesänkningen, ska vidta ytterligare åtgärder för att stimulera utlåningen och den ekonomiska aktiviteten.

– I och med att räntan är nere på så låg nivå får en sänkning inte så stor effekt, utan det viktiga är att hushåll och företag stimuleras, säger hon till TT.

– De har ju tidigare sänkt räntan kraftigt men hushållen har inte fått ta del av det, och företagen har inte heller fått lägre räntor. Därför måste man jobba med de instrument som gör att förtroendet kommer tillbaka så att hushållen kan börja låna till lägre nivåer.

De flesta bedömare hade räknat med en sänkning med 0,50 procentenheter, men Nordea räknade med mer och fick rätt.

Annika Winsth tror inte att Feds räntebeslut ökar möjligheten att få en styrränta nära noll i Sverige också. Nordea ligger kvar i bedömningen att Riksbanken kommer att sänka den svenska reporäntan i februari med 0,50 procentenheter och att räntan i sommar är nere på 1,0 procent.

TT-Reuters

Publicerad: