Nordiskt försvars- samarbete på gång

Militärt samarbete mellan Sverige, Norge och Finland,

Det som var otänkbart för bara något decennium sedan är snart verklighet: ett militärt samarbete mellan Sverige, Norge och Finland.

Drivkraften är främst ekonomisk — länderna står inför samma utmaningar.

- Ingen västeuropeisk stat förmår längre av kostnadsskäl upprätthålla ett självständigt försvar, säger amiral Juhani Kaskeala, kommendör för Finlands försvarsmakt.

Tillsammans med Norges försvarschef Sverre Diesen och svenske ÖB Håkan Syrén slog han vid Folk och försvars konferens i Sälen ett kraftfullt slag för militärsamarbete som alldeles nyss varit otänkbart.

Insatsförsvar utmanar

Formellt har länderna vitt skilda säkerhetspolitiska förankringar. Norge är Natoanslutet, men inte medlem i EU. Finland har jämfört med Sverige färska krigserfarenheter, och där utreds nu Natomedlemskap.

Men med den internationella säkerhetspolitiska analys som ligger bakom det svenska försvarets fundamentala kursändring de senaste åren, och som också Norge och Finland brottas med, är sådana hänsyn nu mindre viktiga. Förmågan till snabbfotade insatser långt hemifrån trumfar tidigare låsningar.

- Historiskt är Sverige självklart arvfienden, säger Diesen med ett skratt.

- För hundra år sedan hade detta varit en feberfantasi. Nu ser många norrmän det som mer naturligt att samarbeta militärt med Sverige än med de Natomedlemmar som ligger längst bort. Det är politiskt helt oproblematiskt, säger Diesen.

ÖB Syrén har fått informellt stöd från såväl alliansregeringen som oppositionen, och det samma rapporterar Kaskeala från Finland.

Gränser betonas

Inte heller Nato invänder.

- De lägger inte samma vikt vid våra respektive säkerhetspolitiska förankringspunkter som vi kanske gör själva. Jag har bara hört positiva synpunkter. . . och att det var på tiden. Sverige och Finland är högt integrerade med Nato, säger Diesen, som dragit saken med Natokollegorna.

Länderna har gjort en studie som nu behandlas politiskt i respektive land. Den identifierar 18 tänkbara samarbetsområden. Det handlar om sådant som materielinköp, underhåll av materiel, stabsutbildningar, gemensamma övningsfält, transporter och viss övervakning.

Men tydliga gränser markeras fortfarande.

- Det är oerhört viktigt att minnas att vi är tre suveräna stater. Samarbetet går att driva långt, men ytterst måste det finnas en handlingsfrihet nationellt, säger ÖB Syrén.

TT

Publisert: