Förundersökning inleds mot polisen

Publicerad:
Uppdaterad:

Överåklagare Björn Ericson vid riksenheten för polismål har beslutat att inleda en förundersökning mot polisen om mened.

I skottgluggen:

Stockholms länspolismästare Carin Götblad.

Länspolismästare Carin Götblad.
Länspolismästare Carin Götblad.

Förundersökningen gäller anklagelser om mened efter en polisoperation på Gotland år 2000, där polisen med hjälp av en infiltratör grep två personer med 1,5 kilo heroin.

Carin Götblad var 2000 länspolismästare på Gotland och tillslaget basunerades ut som en triumf för polisens narkotikabekämpning.

”Försökt dölja”

Men enligt journalisten Dick Sundevall, som skrivit en bok om det så kallade Gotlandsärendet, har Carin Götblad och flera andra polischefer ljugit om hur polisoperationen kom till. Det har i efterhand framkommit att polisen haft en infiltratör inblandad som under flera månader innan tillslaget ska ha arbetat på uppdrag av polisen. Men detta berättade polisen aldrig om under rättegångarna som följde.

– Man har försökt dölja infiltratörens identitet. Men samtidigt har man dolt identiteten på det självklara huvudvittnet och därmed undanhållit en massa vital information, säger Dick Sundevall. Det har polisen ingen rätt att göra, det finns reglerat bland annat i brottsbalken, säger han.

Preskriberat tjänstefel

Sundevall anmälde den 16 november själv Carin Götblad och operative chefen Dan Andersson dels för grovt tjänstefel och dels för mened som är att anse som grov till enheten för polismål. Menedsanklagelsen gäller att Carin Götblad senast i Högsta Domstolen 2006 förnekade att hon skulle känt till att en infiltratör var inblandad i polisoperationen.

– Det menar jag är lögn. Jag har bevis för att hon två dagar efter tillslaget fick insyn i hur det hela hade gått till. Jag har bevis dels i form av en intern promemoria men också en vittnesutsaga, säger Sundevall.

Överåklagare Björn Ericson har dock beslutat att inte inleda förundersökning om anklagelsen om grovt tjänstefel. I det något snåriga resonemanget som landar i att det eventuella tjänstefelet bara skulle vara av normalgraden och därmed preskriberat, skriver han:

”Fantasier”

”Bristen på information i rättskedjan har, av vad som kan bedömas, inte lett till något förfång för någon enskild. Om det vid en vidare utredning skulle visa sig att någon enskild tjänsteman haft ett straffrättsligt ansvar för denna brist på information kan man inte emotse att en domstol, med beaktande av samtliga omständigheter, skulle bedöma brottet som grovt. Ytterligare utredning kan inte förväntas ändra denna bedömning”.

– Det jag framförallt vill utreda är om det lämnats oriktiga uppgifter, säger överåklagare Björn Ericson i en kommentar till Svenska Dagbladets nätupplaga.

Till aftonbladet.se säger Carin Götblad via sin pressekreterare:

– Jag är inte föremål för någon förundersökning, såvitt jag vet. Och jag har aldrig varit det heller i Gotlandsärendet.

Hon har tidigare, i en debattartikel i Svenska Dagbladet, avfärdat Dick Sundevalls anklagelser som ”en mängd fantasier, lögner och felaktiga uppgifter”.

– Det känns jäkligt bra att förundersökningen är inledd. Det var på tiden, säger Dick Sundevall.

Publicerad: