Här skrattar hon i rätten

Nytt vittne från Tyskland till hovrätten – Schürrers advokat ville avbryta

Foto: Fredrik Sandberg/Scanpix
Christine Schürrer i rätten i förmiddags.

VÄSTERÅS. I dag började rättegången i Svea hovrätt mot morddömda Christine Schürrer.

32-åringen log och skrattade med sin advokat Per-Ingvar Ekblad när förhandlingarna skulle dra igång.

Ekblad krävde att rättegången skulle avbrytas – men domstolen sa nej.

– Jag vill inte ställa till med något onödigt omak, men det är viktigt att det här sker på ett rättssäkert sätt, sa Ekblad.

Foto: Jerker Ivarsson
Christine Schürrer tog plats i rättssalen i Västerås i morse.

Iklädd en vit skinnkappa trädde Christine Schürrer in i rättssalen tillsammans med sin advokat Per-Ingvar Ekblad när rättegången började.

På motsatt sida satte sig åklagarna Frieda Gummesson och Johan Fahlander bredvid de mördade barnens föräldrar Nicklas Jangestig, Emma Jangestig och hennes sambo.

Ville skjuta upp

Per-Ingvar Ekblad sa genast att han tyckte att rättegången skulle skjutas upp på grund av att åklagaren kallat ett nytt vittne med kort varsel:

– Försvaret anför att det finns hinder mot de här förhandlingarna. Det beror på att åklagaren sent omsider åberopat ett vittne nerifrån Tyskland, och enligt åklagarens bevisuppgift framgår det att detta vittne skulle ha sammanträffat med min klient på Kreta och skulle kunna omvittna att min klient hade för avsikt att begå de handligar som åtalet omfattar.

”Fullödigt alibi”

– Min klient har åberopat att polisen skulle höra tre namngivna personer som skulle kunna ge henne ett fullödigt alibi som skulle kunna omvittna att hon inte var på Kreta vid tillfället.

– Det är av yttersta vikt att de här tre vittnena hörs, sa 32-åringens advokat.

– Jag gör tyvärr bedömningen att det skulle vara omöjligt att höra de här tre vittnena innan det här nya vittnet (som åberopats av åklagarsidan) skall höras den 18 december, sa Per-Ingvar Ekblad.

Enligt Ekblad borde förhandlingarna återupptas tidigast efter årsskiftet – men rätten delade inte Ekblads åsikt och beslutade att rättegången ändå kunde fortsätta.

I tingsrätten fälldes Christine Schürrer mot sitt nekande för två mord och mordförsök.

I dag yrkade Per-Ingvar Ekblad återigen på att hans klient ska frias.

– Yrkandet är att hovrätten ogillar åtalet i dess helhet, sa han.

Åklagare Frieda Gummesson påbörjade sedan sin sakframställning och redogjorde för bevisningen och hur Christine Schürrer ska ha gått till väga när hon genomförde de åtalade brotten: två mord och ett mordförsök.

Lyfte sällan blicken

Christine Schürrer tittade ner i några papper medan åklagaren berättade om bevisningen i målet och lyfte sällan blicken mot de andra i rättssalen.

Under förhandlingarna efter lunchpausen antecknade Schürrer i papper medan Frieda Gummesson fortsatte med sin redogörelse för bevisen.

Bland annat visades övervakningsfilmer från Arboga station upp och bonuspappans samtal till SOS spelade upp i rättssalen.

Vid 16-tiden avbröt rättens ordförande Magnus Göransson förhandlingarna för dagen.

ARTIKELN HANDLAR OM