Socialtjänsten anade inget

Hade regelbunden kontakt med familjen

Josef och Rosemarie Fritzl hade adopterat ett av Elisabeths barn och de två andra ”officiella” barnen var fosterbarn.

Men de sociala myndigheterna, som hade regelbunden kontakt med familjen, anade aldrig någonting.

Vid upprepade tillfällen har socialtjänsten besökt familjen Fritzl – ”morföräldrarna” som tagit hand om Elisabeths barn. De hade naturligtvis ingen aning om vad som fanns i husets källare.

Hans Lenze, representant för de lokala myndigheterna i Amstetten, säger till der Standard att man inte vet exakt hur många besök som har gjorts hemma hos foster- och adoptivföräldrarna. Men en ansvarig socialarbetare som Standard har talat med säger att kontakten har varit regelbunden och att det senaste besöket gjordes nyligen.

De tre barnen har levt ett helt normalt liv. Enligt Lenze har de presterat goda resultat i skolan och visat alla tecken på att vara välartade.

Publisert: