”Verkar bra för Sverige”

avSusanna Vidlund

NYHETER

Aftonbladets Lena Mellin om Postens sammanslagning

Danska och svenska posten slås samman.

Skälet uppges vara att man vill öka konkurrenskraften.

– Det verkar väldigt bra för Sverige. Det förefaller som att den svenska Posten är utsatt för konkurrens som de har bedömt att de inte klarar av själva, säger Aftonbladets Lena Mellin till aftonbladet.se.

Foto: MIKAEL GUSTAVSEN
Lena Mellin.

I dag kom nyheten: Svenska och danska Posten slås samman.

Svenska staten tillsammans med medarbetare i Posten kommer att äga 60 procent av den nya koncernen, medan den danska staten tillsammans med CVC kommer att äga 40 procent.

– Förhoppningen är att Posten ska kunna upprätthålla den service som de har i dag. Det kunde ha varit svårt om deras andra konkurrenter hade fått växa sig starkare, säger Lena Mellin

Bolagens motiv är att man tillsammans genom ”ökad konkurrenskraft i en gemensam koncern ska möta marknadens tilltagande utmaningar”.

– Vi kanske inte får en bättre postservice med detta, men alternativet hade kanske varit en sämre postservice, säger Lena Mellin.

"Svårt att hänga med"

Förutsättningarna för Postens verksamhet har förändrats de senaste åren och man har omstrukturerat organisationen på olika sätt.

Hur ser du på den svenska Postens utveckling?

– Jag tror att det är en jättestor förändring för människor. Nyss var det en myndighet med kontor på torget. Brevlådan hade stått på samma ställe de senaste 25 åren. På relativt kort tid har det blivit ett bolag. Vi går inte längre till Posten, utan till Ica och uträttar våra postärenden. Posten börsintroduceras och medarbetare köper in sig. Det är en revolution som framför allt de äldre nog har lite svårt att hänga med i.

Tror du att vi så småningom kan få en nordisk post?

– Ja, det verkar ju inte finnas några gränser. Så visst kan man tänka sig det. Bankerna har ju blivit väldigt nordiska, så varför inte Posten?