Kvinnor varnas för thai-resor

avDavid Nannini Nilsson

UD: ”Vi funderar på om vi ska göra det eller inte”

Brittiska UD har tidigare utfärdat en särskild varning som gäller kvinnor som vistas i Thailand.

Efter mordet på en svenska i Phuket överväger den svenska ambassaden nu att varna svenskar som befinner sig i landet.

– Vi funderar på om vi ska göra det eller inte, säger Christina Palm, generalkonsul i Phuket.

Sex brittiska medborgare har mördats i Thailand sen januari 2006. På brittiska UD:s hemsida varnas medborgare som vistas i Thailand.

– Särskilt kvinnliga resenärer bör upprätthålla en hög nivå av medvetenhet under sin tid i Thailand, skriver den brittiska ambassaden, och fortsätter längre ner:

– Rapporter om sexuella angrepp mot kvinnor har blivit särskilt vanliga i Koh Samui-arkipelagen. Kvinnliga resenärer uppmanas därför att observera särskild försiktighet gällande sin personliga säkerhet i detta område.

”Noggrann avvägning”

Christina Palm säger att frågan huruvida svenska ambassaden ska varna svenska resenärer har diskuterats, men att något beslut ännu inte tagits.

– Vi diskuterar om man ska gå ut och varna, säger hon till aftonbladet.se.

Varför för ni den här diskussionen nu?

– Efter mordet på den svenska flickan den 15 mars så är det klart att sådana här saker diskuteras.

– Men det där är en mycket noggrann avvägning som måste göras innan man lägger ut på hemsidan, och det föregås av långa diskussioner, säger Palm.

Enligt Palm har inget datum satts för när frågan ska avgöras.