Kriminalvårdare: Ledningen tar inte hoten på allvar

avCornelia Mikaelsson

NYHETER

Bristen på säkerhet för anställda inom Kriminalvården har blivit så allvarlig att facket slår larm om en kris.

Flera anställda som Aftonbladet har varit i kontakt med vittnar om dödshot både innanför och utanför murarna.

– Att någon säger: “jag ska plocka dig” och “jag ska knulla din mamma” händer hela tiden, säger en kriminalvårdare som vill vara anonym.

De personer som Aftonbladet har varit i kontakt med vittnar om en arbetssituation där anställda tvingas tillbringa tid ensamma med intagna för att de inte finns tillräckligt med personal.

Verbala dödshot, både innanför och utanför murarna, är vardagsmat och den största frustrationen är att arbetsgivare inte agerar och tar hoten på största allvar.

Av rädsla för repressalier har de flesta som Aftonbladet varit i kontakt med avböjt från att bli citerade.

En av dem, som endast vill citeras anonymt, berättar:

– De flesta som jobbar inom Kriminalvården har nog blivit hotade. Att någon säger: “jag ska plocka dig” och “jag ska knulla din mamma” händer hela tiden, säger en kriminalvårdare.

De som har familj kan få höra att man vet var barnen går på dagis, uppger personen.

– Det är inte så svårt att ta reda på när vi har namnbrickor med för- och efternamn. Vi har det för att klienter ska kunna anmäla oss när de känner sig felbehandlade men det går att lösa utan namnbrickor.

– Vi har föreslagit att vi borde ha ett nummer på oss istället - men ledningen tycker inte att det är en säkerhetsrisk för oss att bära namnbrickor.

Tar inte hoten på allvar

Känslan, enligt kriminalvårdaren, är att ledningen inte tar hoten på allvar.

– Det är inte så att jag är livrädd men jag ser mig omkring när jag går hem från jobbet och är medveten om att något kan hända. Man måste vara väldigt vaksam. En trevlig situation övergår snabbt till en situation i kaos.

Foto: Johan Nilsson/TT
Arkivbild.

Valle Karlsson är förbundsordförande för service- och kommunikationsfacket (Seko) och väl medveten om den rädsla och frustration som många anställda känner.

– Vi har uppmärksammat situationen förut, men det har inte hänt så mycket från ledningens sida. Nu skulle jag säga att det är så illa att Kriminalvården befinner sig i en kris.

I rapporten ”En kriminalvård i kris” som publicerades i maj framför Seko en rad brister.

Av 2000 anställda inom Kriminalvården uppgav hälften att de har varit utsatta för hot och våld i sitt arbete under det senaste året.

Värst är det för de som jobbar på häkten. Här uppger nästan var fjärde medlem att de utsatts för hot och våld minst fem gånger under de senaste året.

– Hot, som intagna är fullt kapabla att verkställa, har tyvärr blivit vanligare de senaste fem åren. Samtidigt finns det ett mörkertal. Om det händer ofta kanske man inte orkar rapportera det tillslut.

En annan kriminalvårdare, som också vill bli citerad anonymt, säger att rapporterade hot endast blir en siffra i statistiken.

– Jag har fått hot riktade mot både mig och min familj. Jag skulle kunna skriva en avvikelserapport varje dag, men jag känner inte att det tas på allvar. När jag skriver en rapport får jag bara höra att jag inte har fyllt i den på rätt sätt.

Hoten ökar - men bara de lindriga

Niklas Bellström, ställföreträdande säkerhetsdirektör, vid Kriminalvården håller inte med om att institutionen befinner sig i en kris.

– Vi arbetar återkommande med att förebygga hot. Att hoten har ökat stämmer, men våra analyser talar för att det främst är de lindriga hoten.

Vad gör ni för att motarbeta hot?

– Rutinen är att vi gör en polisanmälan och rapporterar det internt för att få en uppfattning av det inträffade och möjlighet att vidta de förebyggande åtgärder som krävs. Det gör vi även för att kunna ge det stöd medarbetaren behöver.

När det kommer till rädslan att använda namnbricka påpekar han att det inte går att undkomma.

– Vi har en föreskrift som säger att de som arbetar klientnära måste ha en namnbricka. Kriminalvårdens klienter ska veta vem de möter och de ska ha möjlighet att klaga på eventuell felbehandling.

Därför ökar antalet brott i Sverige 00:43
ARTIKELN HANDLAR OM

Seko