MSB:s lista – här är de misstänkta påverkansförsöken inför valet

Av: John Granlund

Publicerad:
Uppdaterad:

MSB och andra myndigheter kraftsamlar för att möta risken för valpåverkan.

Få konkreta incidenter har blivit kända – men Aftonbladet kan i dag presentera MSB:s lista över misstänkta fall som rapporterats in.

– I Sverige är vi beredda på ett annat sätt än vi sett i många andra länder, säger Mikael Tofvesson, operativ chef för MSB:s valorganisation.

Med knappa två veckor kvar till valet är myndigheterna på helspänn för att säkerställa att det ska genomföras fritt från främmande påverkan och störningar.

MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, har begärt in rapporter från länsstyrelse och myndigheterna. Syftet är att kunna utläsa mönster kring vad som rapporteras in – för att kunna stoppa utländska påverkansförsök i god tid.

1 av 3 | Foto: Erik Simander/TT / TT NYHETSBYRÅN
 Mikael Tofvesson, biträdande chef för MSB:s operativa avdelning

Sedan maj har ett tiotal incidenter och misstänkta påverkansförsök rapporterats in, enligt en sammanställning som Aftonbladet begärt ut från MSB.

  • 31 maj: En västsvensk kommun rapporterar att en ”alternativ nyhetssajt” använt en logga som var svår att skilja från kommunens logga.

  • 5 juli: Länsstyrelsen i Stockholm rapporterar in flygblad med ”högerextrema förtecken” som delats ut i Nacka kommun.

  • 8 augusti: Socialdemokraterna rapporterar in att partiets hemsida hackats två gånger under loppet av en vecka. En dryg vecka senare attackerades partiets hemsida igen. Vid samtliga tillfällen spårades ip-adresser till Ryssland och Nordkorea.

  • 9 augusti: Moderaterna rapporterar in flera fall där den högerextrema gruppen Nordisk ungdom dykt upp på torg och vid valstugor med banderoller, affischer och flygblad med Moderaternas logotyp.

  • 14 augusti: Moderaterna rapporterar in att falska flygblad delats ut till hushåll i partiets namn, i Österåkers kommun. Enligt lokaltidningen Mitt i ledde en webbadress på trycksakerna till en högerextrem kampanjsajt. Senare har rapporter kommit om liknande aktiviteter på andra håll i Stockholmsområdet samt i övriga landet, till exempel i Småland och Västerbotten.

  • 21 augusti: Valmyndigheten rapporterar in att en postsäck med röstkort till 359 personer stulits i Österåkers kommun. Röstkorten återfanns senare och dublettröstkort skickades ut till de berörda mottagarna.

  • 23 augusti: Valmyndigheten rapporterar om en incident på en ambassad i ett afrikanskt land där en person fått inkorrekt information om huruvida man kan använda blank valsedel. Felet rättades till på plats.

  • 23 augusti: Valmyndigheten skickar in en incidentrapport från ett förtidsröstningsställe i Kalmar län där väktare kallats in för att hantera en aggressiv person.

  • 23 augusti: MSB rapporterar in en artikel i den ryska tidningen Pravda som behandlar vilken valutgång som vore bäst ur ryskt perspektiv.

Efter valen i USA, Frankrike och Storbritannien har myndigheter utrett ryska påverkansförsök. Något som man befarade även skulle ske i Sverige.

Men Mikael Tofvesson, operativ chef på MSB:s valorganisation, bedömer att det hittills ”inte skett någon nämnvärd ökning av påverkansförsök” från främmande makt inför det svenska valet.

– Om vi tittar på hur man har förberett och byggt en infrastruktur och genomfört påverkanskampanjer mot andra val, till exempel det amerikanska, det tyska och brexitomröstningen, så ser vi inte samma typer av aktiviteter i Sverige. Vi har inte kunnat identifiera förberedelseaktiviteter med större inflytelserika sociala medie-konton som är styrda från andra länder eller en ökande medierapportering från organisationer som är styrda av utländska stater, säger Mikael Tofvesson.

Enligt Mikael Tofvesson på MSB har man inte heller kunnat utläsa några mönster ur listan och han konstaterar att det än så länge handlar om enskildheter som man inte kunnat koppla till någon större rörelse.

Att påverkansförsöken inför det svenska valet hittills lyst med sin frånvaro, enligt MSB, kan ha två orsaker, säger Mikael Tofvesson.

– Det första är att alla val påverkas inte. Det nederländska valet blev inte heller utsatt för någon större identifierbar påverkan, det är helt och hållet upp till angriparen huruvida de kommer att välja att påverka ett val eller inte. Det är ingen som styr den faktorn.

”Är beredda”

För det andra säger Mikael Tofvesson att svenska myndigheter är väl förberedda.

– Vi har metodiskt jobbat med att öka medvetenheten hos både allmänhet, hos myndigheter, hos partierna och alla andra berörda, kring själva hotet och våra sårbarheter kring det här. I Sverige är vi beredda på ett annat sätt än vi sett i många andra länder.

Möjligen har också myndigheternas jobb gett tänkt resultat.

– Vi har signalerat att vi är beredda och att vi har en god beredskap och samordning för att hantera om det dyker upp. Det kan vara så att de svenska förberedelserna kan ha haft en effekt, att man vet att du tar en större risk om du angriper Sverige, säger Mikael Tofvesson.

Publicerad: