Missade flickans cancer – kritiseras hårt

TT

Publicerad 2018-08-30

Inspektionen för vård och omsorg kritiserar hårt Region Västernorrland.

Sjukhuset missade ett viktigt blodprov och den fyraåriga flickan dog utan att hennes cancer upptäcktes. Detta får Inspektionen för vård och omsorg (IVO) att rikta skarp kritik mot Region Västernorrland, enligt SVT Nyheter Västernorrland.

Flickan insjuknade i december 2016 med svåra magsmärtor. Hon återkom akut i juni 2017 men blev hemskickad med diagnosen gaser i magen och förstoppning.

Den 24 juli 2017 dog barnet av plötsligt hjärtstillestånd i hemmet. Obduktionen avslöjade en 360 gram stor tumör i vid ena njuren, cirkulationssvikt, vätska i lungor och hjärta samt en tumör i en hjärtven. Hon dog för att cancern hade spridit sig till lungorna och orsakat en blodpropp i hjärtat.

IVO kritiserar vården på tre punkter. En läkare på akuten i Örnsköldsvik kritiseras för att han skickade hem flickan trots avvikande blodvärden och att barnjouren i Sollefteå rekommenderat inläggning tidigare samma dag. Läkaren läste aldrig journalanteckningarna och kontaktade inte Sollefteå sjukhus.