Gränsen: ”Ett glas vin – per år”

Publicerad 2014-05-20

Allt är bra som kan få oss att dricka mindre

En bärs till lunchen?

Och några glas vin till middagen?

Nu varnar forskarna för att alkohol orsakar fem procent av all cancer.

Vi vill inte gärna missunna oss livets goda, till vilket många räknar alkohol och vin till maten.

Men alkohol orsakar inte bara leverinflammation, skrumplever och ett 80-tal andra sjukdomar. Nu varnar forskarna även för cancer. Alkoholens roll för cancer är större än man tidigare trott. 

Enligt World Cancer Report 2014 ligger alkohol bakom fem procent av all cancer.

Rökning är den största enskilda orsaken till cancersjukdomar. På andra plats kommer alkohol och övervikt. Ändå vet bara hälften av svenskarna att mängden alkohol påverkar risken för cancer, enligt en enkät från Cancerfonden.

Ett glas – per år

Alkohol kan ge cancer i munhåla, svalg, struphuvud, matstrupe, lever, tjocktarm, ändtarm, bukspottskörtel och bröst.

Vad man väljer - öl, vin eller starksprit - spelar ingen roll. Etanolen är ett gift som påverkar alla celler i kroppen. Det är mängden alkohol som har betydelse. Det behövs dock inget missbruk för att cancerrisken ska öka. Även mindre mängder kan räcka.

Medeleuropén dricker tre standardglas alkohol per dag, vilket motsvarar den nivå där alkoholen blir toxisk, giftig.

Om vi skulle följa riktlinjerna från Efsa (Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet) för giftiga ämnen i livsmedel som kan orsaka cancer, så skulle gränsvärdet vara en tusendel av den alkoholdos som bedöms som toxisk.

Hur mycket kan man då dricka?

Svar: Ett glas.

Per år.

En miljon lever med ett riskbruk

Den positiva effekt man tidigare kunnat se på kärl och hjärta av en mycket liten mängd alkohol är minimal i jämförelse med alla de skadliga hälsoeffekter som alkohol har. Alkoholens positiva effekt på hälsan är därför gravt överskattad.

I Sverige lever cirka en miljon personer med ett riskbruk. Av dem är 600  000 alkoholberoende. Oftast får bara de 50 000 hjälp som har det tyngsta missbruket. För många är missbruket skamligt och de söker inte vård.

För att underlätta för dem vill nu Socialstyrelsen öka tillgången på psykosocial behandling i primärvården och företagshälsovården. Samtidigt vill både regeringen och socialdemokraterna höja skatten på alkohol. Det är bra. Allt är bra som kan få ner alkoholkonsumtionen - och få oss att dricka mindre - eftersom det har gynnsam effekt på folkhälsan.

Men det gynnar sannolikt inte bara de som dricker, utan även deras närstående. Inte minst barnen - som ofta tvingas ta ett mycket stort ansvar för sina missbrukande föräldrar.