"Stigande politikerlöner är helt rimligt"

Publicerad 2013-12-20

Politikernas snabba löneutveckling får stöd av statsvetare

Politiker är en av de yrkesgrupper med allra bäst löneutveckling, lärare och poliser ligger sämst till. 

– Det här är den lönenivå politiker ska ha. If you pay peanuts you get monkeys. Det resonemanget kan man ju föra över på andra yrken som ligger lågt. Om du inte har en bra löneutveckling så får du ingen dragningskraft till yrket, säger statsvetaren Stig-Björn Ljunggren.

Statsvetaren Stig-Björn Ljunggren.

Skillnaderna i löneutvecklingen är stor mellan yrkesgrupperna i Sverige enligt en kartläggning som Dagens Nyheter gjort, med hjälp av statistik från SCB. Lärare och poliser ligger i botten och politiker i toppen. Att politiker och höga tjänstemäns löner ökat med 60,5 procent sedan millenieskiftet är helt i sin ordning, enligt statsvetaren Stig-Björn Ljunggren.

– Man måste fråga sig vad politiker får i timpenning, i regel så blir den inte speciellt hög. De jobbar helger, kvällar och är borta hemifrån. De ska alltid vara tillgängliga och folk kan ringa på kvällar och nätter. Skulle man översätta det till ett vanligt jobb, så skulle de landa på en kvalificerad sjuksyster i timpenning, säger han.

I dag bestäms politikers löner av oberoende lönekomittéer, både på riks- och kommunnivå, det har bidragit till att skillnaderna har ökat, enligt Stig-Björn Ljunggren.

– Den lön politiker får motsvarar i dag ansvar och arbetsbörda, tidigare var de tvungna att hålla tillbaka lönenivån eftersom man själv hade större ansvar för att sätta sin egen lön, det fick inte bli för iögonfallande.

Internationellt ligger Sverige inte högt

Ministrarnas och statsministerns löner bestäms av Statsrådsarvodesnämnden. Ordföranden i nämnden, Ove Nilsson, menar att lönerna i dag ligger på en rimlig nivå.

– Svenska politikers löner ligger inte väsentligt högre än andra länders. De finns de som har mycket högre, men det finns också länder där man har lägre politikerlöner.

Vad som är en rimlig politikerlön i förhållande till andra yrkesgrupper i Sverige vill inte Ove Nilsson uttala sig om.

– Vi tittar inte speciellt på varje löntagargrupp, vi tittar mer på samhällsutvecklingen i stort och vad som har hänt sedan vi justerade lönerna senast. Det är många bedömningar som görs.

Som exempel säger Ove Nilsson att man ser till bankernas framtidsprognoser och även till vad andra personer i ledande befattningar i samhället tjänar.

Fara med ökade skillnader

Även om statsvetaren Stig-Björn Ljunggren är positiv till att politiker dragit i från i löneligan, så ser han också en fara om gapet blir för stort till andra yrkesgrupper:

– Folk kan ju tycka att politikerna borde ha mindre pengar och lärarna mer, och det kan leda till ökat politikerförakt eller misstro. Får vi en sådan utveckling så måste vi betala politiker ännu mer för att de ska vilja ta ett jobb där de blir trakasserade.