Här är årets pristagare

NYHETER

Läs om varför de får sina pris

Elva professorer och en författare tar idag emot sina Nobelpris. Här kan du läsa vem och varför.

Fysik

Peter Higgs och François Englert får 2013 års Nobelpris i fysik. 1964 kom de båda två fram till hur partiklar får sin massa. En teori som bekräftades först 2012 genom upptäckten av den så kallade Higgspartikeln vid Cernlaboratioriet. Teorin förklarar varför alla andra partiklar har massa och har kallats en av de största i vetenskapens historia.

Förklarar vår existens

Enligt den Kungliga vetenskapsakademien är teorin en central del i fysikens standardmodell som beskriver hur världen är uppbyggd. Allting består av några få byggstenar, materiepartiklar. Dessa styrs av krafter som förmedlas av kraftpartiklar som ser till att allt fungerar som det ska.

Hela standardmodellen vilar på att det också finns en särskilt sorts partikel, Higgspartikeln, som är en vibration av ett osynligt fält som fyller rymden. Till och med när universum verkar tömt på allt, finns fältet där. Utan det skulle vi inte finnas för det är genom kontakten med fältet som partiklarna får sin massa.

Pristagarna

Professor Emeritus François Englert är belgisk medborgare, född 1932 i Belgien. Han är verksam vid Université Libre de Bruxelles, Bryssel, Belgien.

Professor Emeritus Peter W. Higgs är brittisk medborgare, född 1929 i Storbritannien. Han är verksam vid University of Edinburgh, Edinburgh, United Kingdom.

Kemi

Martin Karplus, Michael Levitt och Arieh Warshel får årets Nobelpris i Kemi. Förr använde kemister plastkulor och pinnar när de byggde sina molekylmodeller. Men årets pristagare har utvecklat metoder som gör att kemister kan förstå och förutspå kemiska förlopp med hjälp av datorer.

Pristagarna

Professor Emeritus Martin Karplus är amerikansk och österrikisk medborgare, född 1930 Österrike. Han är verksam vid Université de Strasbourg, Frankrike och vid Harvard University, Cambridge, MA, USA.

Professor Michael Levitt är amerikansk, brittisk och israelisk medborgare, född 1947 i Sydafrika. Han är verksam vid Stanford University School of Medicine, Stanford, CA, USA.

Professor Arieh Warshel är amerikansk och israelisk medborgare, född 1940 i Israel. Han är verksam vid University of Southern California, Los Angeles, CA, USA.

Fysiologi eller medicin

Nobelpriset i fysiologi eller medicin har tilldelats James E. Rothman, Randy W. Schekman och Thomas C. Südhof ”för deras upptäckter rörande maskineriet som reglerar vesikeltrafik, ett viktigt transportsystem i våra celler.”

I kroppen finns små paket som kallas för vesikler och inuti dessa transporteras livsavgörande molekyler som skickas ut till olika platser i kroppen. Om vesikeltrafiken inte fungerar perfekt hamnar cellerna i kaos vilket får stor betydelse för vår hälsa. Upptäkten gör det går att förstå vissa sjukdomar som exempelvis diabetes, infektionssjukdomar och nervsjukdomar som rör immunsystemet bättre. Forskningen har också bidragit till ökad förståelse för epilepsi.

Pristagarna

Randy W. Schekman har identifierat en grupp gener som agerar trafikledare för transporten av vesiklarna.

James E. Rothman upptäckte att vesiklarna levererar sin last på rätt plats genom att smälta samman med det så kallade mottagarmembranet.

Tomas G. Südhof upptäckte hur signaler styr frisättningen av substanser från vesiklarna vid rätt tidpunkt.

Professor James E. Rothman är amerikansk medborgare, född 1950 i USA. Han är verksam vid Yale University i New Haven, CT, USA.

Professor Randy W. Schekman är amerikansk medborgare, född 1948 i USA. Han är verksam vid University of California, Berkeley, CA och Howard Hughes Medical Institute, MD, USA.

Professor Thomas C. Südhof, är amerikansk medborgare, född 1955 i Tyskland. Han är verksam vid Stanford University, Stanford, CA, USA och Howard Hughes Medical Institute, MD, USA.

Litteratur

Nobelpriset i litteratur har tilldelats Alice Munro ”den samtida novellkonstens mästare”. Författaren Alice Munro är kanadensisk medborgare, född 1931 i Kanada. Hennes dotter Jenny Munro, tar emot priset i Alice Munros ställe. 

Ekonomi

Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne har tilldelats Eugene F. Fama, Lars Peter Hansen och Robert J. Shiller. De har upptäkt och analyserat att det är fullt möjligt att i grova drag förutse kursutvecklingen på aktier och obligationer över en längre tid. Detta har lagt grunden till dagens forskning om tillgångspriser. Idag ses priserna som bestämda dels av variationer i risk och riskattityd, dels av psykologiska faktorer och marknadsfriktioner.

Pristagarna

Professor Eugene F. Fama är amerikansk medborgare, född 1939 i USA. Han är verksam vid University of Chicago, IL, USA.

Professor Lars Peter Hansen är amerikansk medborgare, född 1952 i USA. Han är verksam vid University of Chicago, IL, USA.

Professor Robert J. Shiller är amerikansk medborgare, född 1946 i USA. Han är verksam vid Yale University, New Haven, CT, USA.

Källa: Nobelprize.org, Kungliga Vetenskapsakademien och TT