Skolan: Vi har en annan bild av vad som hänt

1 av 4
NYHETER

Donya, 7, har blivit mobbad i ett och ett halvt år.

Skolkamraterna har hotat, slagit och stoppat hennes huvud i toaletten.

Men skolan ser annorlunda på kränkningarna.

– Vi har en annan bild av vad som hänt, säger Svante Tolf, förvaltningschef för barn och utbildning i Sundbybergs kommun.

Sedan tio dagar tillbaka står Donyas bänk tom på Grönkullaskolan i Rissne utanför Stockholm.

En lärare från skolan ringde då till hennes föräldrar:

– De sa att det hade hänt en olycka. Att två pojkar hade dragit in henne på toaletten, tryckt ned hennes huvud och spolat. Jag blev galen och frågade vad de gjort åt det. "Vi har dokumenterat det", svarade de, har Donyas mamma Elham tidigare berättat för Aftonbladet.

Föräldrarna polisanmälde händelsen som var en i raden av kränkningar som flickan utsatts för sedan hon började sexårsverksamheten för ett och ett halvt år sedan, enligt mamman.

Det är främst två jämnåriga pojkar som mobbat och kränkt henne. Skolan har inte gjort tillräckligt för att stoppa och förhindra mobbningen menar mamma Elham som nu anmält skolan till Skolinspektionen.

Varje morgon klär Donya på sig och vill gå till skolan. Men hennes föräldrar vågar inte släppa iväg henne till Grönkullaskolan.

– Efter det som har hänt saknar jag förtroende för ledningen. De har inte gjort något för att stoppa mobbningen trots att vi har  tagit upp det med skolan, säger Elham.

Skolinspektionen ska nu utreda situationen skyndsamt. Samtidigt går Donya miste om sin utbildning.

– Jag har bett om hemundervisning men blivit nekad det, säger Elham.

Skolan har gjort en egen utredning om vad som har hänt. Ledningens bild skiljer sig från det som Donyas mamma berättar.

– Det finns flera delar i det här. Det som mamman berättar är en annan bild. Men det viktigaste är att få flickan i skolan igen, säger Svante Tolf, förvaltningschef för barn och utbildning i Sundbybergs kommun.

Ledningen har presenterat tre förslag för att Donya ska få sin utbildning. Det första alternativet är att hon ska gå tillbaka till sin klass, det andra är att hon ska gå kvar i samma skola men byta skolhus och det tredje är att byta skola.

– De första alternativen är inte aktuella eftersom vi saknar förtroende för ledningen. Vi bor på samma gård som skolan och lärare och personal hälsar inte ens på oss. För att vi gått till media och berättat om det här så vänder de en 7-årig flicka ryggen, säger Elham.

Skolan som de erbjuds byta till ligger enligt mamman för långt bort från deras bostad. Den skola de vill byta till säger kommunen nej till.

– Den här flickan har varit med om en traumatisk upplevelse och behöver stöttning i detta. Hon behöver prata med kamraterna och komma förbi det här, säger Svante Tolf.

Du menar att flickan ska möta och prata med de barn som har gjort det här mot henne.

– Ja, det är ju därför vi börjar med första alternativet att flickan ska komma tillbaka till sin klass.

Men att bedriva medling mellan en som blir mobbad och de som mobbas i ett akut skede är något som Skolverket avråder ifrån. Det har nämligen visat sig öka risken för mobbning.

Svante Tolf menar att det här ändå är en framkomlig väg eftersom skolans utredning visar på en annan bild av vad som har hänt utan att vilja gå in i detaljer med hänsyn till eleverna.

– Men vi tvingar inte tillbaka henne och det är därför som vi erbjudit alternativ och det visar hur allvarligt vi tar på den här situationen, säger han.

På tisdag kommer Skolinspektionen till Grönkullaskolan.