Forskare: Snus är bra för folkhälsan

avJohn Granlund

Snus är bra för folkhälsan – och kan rädda liv.

Det slår norska forskare fast i en ny omfattande undersökning.

– Hur många liv som vunnits tack vare snuset kan vi inte säga men allt talar för att snus är positivt för folkhälsan, säger Karl Erik Lund till Aftonbladet.

Forskarvärlden är överens om att svenskt snus är mindre skadligt än andra tobaksprodukter. Trots det motarbetar Statens Folkhälsoinstitutet snuset och har hyllat EU-kommissionens förslag att begränsa snusförsäljningnen som Sverige till slut fick fortsatt undantag ifrån.

Nu utmanar norska forskare den officiella uppfattningen, rapporterar VG Nett.

Gäller också Sverige

I en artikel i den internationella tidskriften Drugs and Alcohol Today för forskningsledaren Karl Erik Lund vid Statens institut Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) i Norge fram nya rön.

– Vi har studerat snusets inverkan på folkhälsan under många år. Nu kan vi konstatera att snus ger tydliga vinster för befolkningens hälsostatus. Och det här gäller också för Sverige, säger Karl Erik Lund till Aftonbladet.

Forskningsprojektet har pågått sedan 2006 och har enligt Lund bestått av olika forskningsmetoder, däribland flera stora survey-undersökningar.

Resultaten beror enligt Lund på att snus fungerar som en ersättning för rökning.

– Snus är inte riskfritt men det är långt mindre farligt än att fortsätta röka, kring detta faktum finns det en stor enighet, säger han.

I stället för cigaretter

Enligt forskningsrapporten har snusandet inte lett till dubbelberoende, att människor både röker och snusar.

– Vi har kunnat se att snus i stor grad används i stället för cigaretter och inte som tillägg till rökningen, säger Karl Erik Lund.

Han vänder sig emot den nollvision mot tobak som myndigheter i Norge och Sverige förfäktat.

– Många tobaksmotståndare tycker att kampen mot tobak är viktigare än kampen mot tobaksrelaterade sjukdomar och att reducera dessa. I Norge har vi sett en rad undersökningar som gjort rökarna felinformerade kring skillnaden mellan riskerna mellan snus och cigaretter, säger Karl Erik Lund.

Livsfarliga kampanjer

Konsekvensen av antisnuslobbyns verksamhet kan enligt Karl Erik Lund vara livsfarlig.

– Fokuseringen på ett tobaksfritt samhälle kan stå i vägen för att använda snus som ett skadereducerande medel. Hur många liv som vunnits tack vare snuset kan vi inte säga men allt talar för att snus är positivt för folkhälsan, säger Karl Erik Lund.

Asgeir R Helgason är docent vid Institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet, och är inte överväldigad över de norska forskningsresultaten.

– Visst är det bättre att gå över till snus från rökning. Det är alla eniga om. Men att ta steget därifrån och prata om snus som ett slags folkhälsomedel är en total feltolkning. Om man tittar på andra länder som har haft samma nedgång i rökning, som Kanada, USA och Australien, så har man gjort det helt utan snus, så det är ingen förutsättning för att lyckas, säger Asgeir R Helgason.