Polis döms för broöppningen

Det polisbefäl som beordrade öppningen av Hjulstabron döms för tjänstefel.

Straffet blir 50 dagsböter.

Enligt ett yttrande från polisens personalansvarsnämnd kommer befälet inte mista jobbet.

Den fällande domen meddelades nu på eftermiddagen och Uppsala tingsrätt motiverar:

"Med beaktande av de relativt lindriga brott personerna i bilen var misstänkta för, den aktuella trafiksituationen och med hänsyn till riskerna med användandet av ett fast hinder, särskilt i en situation då föraren kunde misstänkas vara påverkad och hans omdömesförmåga nedsatt, anser tingsrätten att det inte varit synnerligen angeläget att omedelbart låta stoppa fordonet."

Mot den bakgrunden har det, enligt rätten, inte varit försvarligt att besluta om broöppningen för att förhindra bilens fortsatta färd.

Tingsrätten finner att polisbefälet av oaktsamhet vid myndighetsutövning åsidosatt vad som gällt för uppgiften. Och gärningen är inte att anse som ringa.

Enligt ett yttrande från polisens personalansvarsnämnd kommer befälet inte mista jobbet.

Polisbefälet övertog ansvaret för ett förföljande av en bil med personer som misstänktes för brott.  De var inledningsvis misstänkta för brott mot vägtrafikregisterlagen  samt för stöld av bensin för 288 kronor.

Chefsåklagare Håkan Roswall hade åtalat polisbefälet för tjänstefel. Han gjorde i rättegången gällande att åtgärden, att låta öppna bron, inte varit försvarlig av tre olika skäl:

• Dels med hänsyn till de risker den inneburit ställd i relation till de brott som männen var misstänka för

• dels att det inte varit synnerligen angeläget att omedelbart stoppa fordonet och

• dels att andra metoder kunnat användas såsom att lägga ut en spikmatta efter Hjulstabron eller enbart låta fälla bommarna på bron.

”Extremt tråkigt”

Polisbefälet, som arbetat vid polisens länskommunikationscentral i Uppsala sedan 2004, förnekar brott.

Han menar att det var otänkbart att bilen inte skulle stanna.

– Det är extremt tråkigt att det händer, men för min klient var det så oväntat att det var helt uteslutet när han tog beslutet, har hans advokat Johan Eriksson sagt tidigare. Det fanns aldrig någon avsikt att utsätta någon för fara.

Händelsen inträffade strax efter midnatt den 12 mars 2013.

Tingsrätten går nu på åklagarens linje och fäller befälet för tjänstefel. Påföljden blir 50 dagsböter a´280 kronor, sammanlagt 14 000 kronor.

Interaktiv karta - hitta.se
Publisert: