Nyheter

Skolinspektionen överklagar beslut om Lundsberg

NYHETER

Skolinspektionen överklagar i dag – som väntat – förvaltningsrättens beslut om inhibition. Med andra ord hävdar alltså Skolinspektionen att det var fel att häva stängningen av skolan.

Förvaltningsrätten skrev i sitt beslut i fredags att det är oklart om Skolinspektionen verkligen har tillsyn över internatverksamhet, och inte bara skoldelen. Men den ståndpunkten är felaktig, skriver Skolinspektionen i sitt överklagade. En internatskola ska ses som en helhet och Stiftelsen Lundsbergs skola har ansvar för vad som händer på elevhemmen. Lundsberg beskriver själv skola, internat och fritid som sina tre hörnstenar, påpekar Skolinspektionen.

”Stora konsekvenser”

Då Skolinspektionen har tillsyn över skolhuvudmännens verksamhet måste i det här fallet internatdelen ingå i tillsynen, hävdar Skolinspektionen.

Förvaltningsrätten har också pekat på att Skolinspektionens beslut om snabbstängning medförde stora konsekvenser för elever och personal. Det gäller oavsett skola, och det är därför elevernas hemkommuner alltid har ett ansvar för att skolgången tryggas, argumenterar Skolinspektionen.

Bristande insikt

I en tredje punkt vänder sig Skolinspektionen mot förvaltningsrättens bedömning att skolverksamheten kan återupptas utan risk för elevernas säkerhet. Tvärtom finns det en allvarlig risk, hävdar Skolinspektionen och pekar på att ledningen för Lundsberg pekat på den senaste incidenten som en "isolerad företeelse". Detta tyder på bristande insikt, enligt Skolinspektionen.

Det är nu upp till kammarrätten att ta ställning till överklagandet. Skolinspektionen konstaterar att bestämmelsen om snabbstopp av skola – tillfälligt verksamhetsförbud – aldrig prövats av domstol.

TT

ANNONS

REA: Upp till 50% på Nike - fynda kläder, skor och allt du behöver till träningen!

Extern länk från Nike

Gå till rean

Publisert:

Aftonbladet

/

Nyheter