Larm från barnsjukhus: ’Smutsiga instrument’

Kirurgernas instrument på Nya Karolinska sjukhuset rengörs inte ordentligt.

Spår av mänskligt kött och blod 
Avbryter operationer