Skolinspektionen riktar hård kritik mot Sundby

avGustaf Tronarp

Publicerad:

Barn med särskilda behov får inte den hjälp de har rätt till, åtgärderna för att motverka kränkningar är otillräckliga och styrningen av verksamheten är otydlig.

Skolinspektionen är hård i sin kritik av verksamheten på Sundby skola.

– Vi har konstaterat att man inte når upp till skollagens krav på flera områden, säger utredaren Jessica Ek.

I mars gjorde Skolinspektionen ett tillsynsbesök på Sundby skola. Då intervjuades lärare, elever, personal från skolhälsan och rektorn. I bedömningen tog myndigheten också in dokumentation från skolan och statistik från Skolverket.

Slutsatsen: Det finns en rad brister i skolans verksamhet. Det gäller bland annat samverkan mellan lärare, arbetet för att skapa trygghet och förhindra kränkningar samt styrning och utveckling.

”Når inte upp till lagens krav”

I ett föreläggande får skolan fram till i december på sig att åtgärda problemen.

– Vi har konstaterat att man inte når upp till skollagens krav på flera områden. Om vi vid återbesöket anser att de insatser som satts in inte varit tillräckliga kan det bli aktuellt att utfärda ett vite, säger Jessica Ek, utredare på Skolinspektionen.

Den anmälan som Mejas föräldrar Kajsa och Thomas gjort ingår inte i denna bedömning. Utredaren Jessica Ek konstaterar dock att det finns brister i arbetet med elever som har särskilda behov på skolan.

– Det handlar om att elever som kan ha behov av särskilt stöd inte utreds, och att elever som har konstaterade behov inte får det stöd som de behöver och har rätt till.

Rektorn: Har en del arbete att göra

Under de senaste åren har Sundby skola bytt rektor flera gånger. Den nuvarande skolledaren Sebastian Rittger intog sin post kort före det att Skolinspektionens beslut kom.

– Jag kan inte uttala mig om det som gjorts tidigare, men jag konstaterar att vi har en hel del arbete att göra, inte minst vad det gäller systematiken kring elever i behov av särskilt stöd.

Vad ska ni göra för att förbättra situationen?

– Vi ska arbeta tillsammans med förvaltningen och Skolinspektionen för att ta fram rutiner för att möta eleverna. Det är ett förändringsarbete som kommer att påbörjas under hösten och sedan kommer det pågå under en längre tid.

Vad handlar det om för specifika åtgärder?

– Jag vill vänta med att berätta om detaljerna tills jag informerat personalen fullt ut om det. Vi ska genomföra ett förändringsarbete som bygger på en tidligt systematik i hur man följer upp elever. Den kommer att presenteras i sin helhet i augusti.

1 av 3 | Foto: Skolinspektionen
Jessica Ek, utredare.
Publicerad:
ARTIKELN HANDLAR OM