Hallå där...

... Staffan Landin, faktaexpert, som gör faktafilmer för Aftonbladet där han reder ut hur saker och ting faktiskt ligger till.

Varför behöver vi ”Så här är det”?

– Sådana här satsningar behövs för att diskussionen om hur det ser ut i Sverige, diskussionen om hur det faktiskt ser ut, är i alldeles för hög grad baserad på åsikter, känslor och i alldeles för lite grad baserad på statistik. Det går inte att förstå hur det är utan att mäta samhällsutveckling och vi måste ha statistik. När vi ska försöka tolka trender för Sverige då är förutfattade meningar och tyckanden som känslor, det försvårar snarare än hjälper förståelsen för hur det faktiskt är. Det är lättare att lura sig själv om man redan på förhand har en uppfattning om hur det ser ut. Det är en lucka som finns i samhällsdebatten och det här kan vara ett sätt att, åtminstone, delvis fylla den.

Vilken är världens största missuppfattning?

– Missuppfattningen om att saker blir sämre även om det faktiskt blir bättre. Vi missar, vi ser aldrig framsteg men vi ser problem. Det beror bland annat på att vi bara får negativa nyheter men också på psykologi, det är så vi människor funkar. Vi tror att det blir sämre och sämre men vi tror också att det blir sämre när det blir bättre. Det gäller på alla nivåer och det är därför det är den största missuppfattningen. Det gäller globalt, alla länder, om utvecklingen i Malmö och övriga Sverige.

Vem är du?

– Jag är en tvåbarnspappa från Gotland men som bor i Skåne på den skånska landsbygden. Jag har alltid haft ett globalt internationellt intresse och yrkesmässigt har jag jobbat på FN och med Hans Rosling i hela mitt liv på olika sätt. Det har också präglat mitt synsätt på hur världen ser ut och hur man ska förstå världen.

Vad är det roligaste med ditt jobb?

– Om man inte säger mer än det man har belägg för och bara utgår från vetenskapliga slutsatser eller åtminstone det som vi tror just nu är mest sannolikt då har man en sån tyngd i sin position. I de lägena, du kan bli överbevisad om det finns bättre data, men det blir aldrig en argumentation om att det borde vara så här eller jag tycker så här. Fakta är fakta och om någon presenterar hur något set ut rent faktamässigt så blir det ofta en vänligare konversation, för det väcker inte lika mycket hat som känslor och åsikter kan göra.

Vad önskar du dig mest av allt just nu?

– Jag önskar mig ett bättre politiskt samtal där vi kan tänka bort känslor och åsikter och att vi inte skuldbelägger varandra i onödan utan faktiskt diskuterar verkligenheten så som den är. Sedan önskar jag också att jag och min familj får en skön sommar.

Publisert:

LÄS VIDARE

ÄMNEN I ARTIKELN