Kungens tidigare adjutant döms för vapenbrott

avAnders Johansson

NYHETER

En högt uppsatt militär – tidigare adjutant till kungen – dömdes i dag för vapenbrott.

Han hade sju gevär hemma och en skarpladdad pistol på jobbet – utan licens.

Straffet blev villkorlig dom och 120 timmars samhällstjänst.

Foto: IBL
Kungens tidigare adjutant tar emot medalj av kungen.

Officeren, som är i 50-årsåldern, har haft en rad ansedda befattningar.

Jaktgevären som han är åtalad för var tidigare hans fars. När han ansökte om att överta licenserna blev han nekad, i första skedet för att en ansökan om det kommit in en månad för sent till polisen.

Ett beslut som han överklagade både till Förvaltningsrätten och Kammarrätten

– Vapnen är av ringa värde rent ekonomiskt men betingar för mig ett enormt affektionsvärde, skrev officeren i en inlaga till Kammarrätten.

Han berättade att det var med dessa vapen han lärts upp till jägare och han hade även använt dem i skyttetävlingar. Men det blev avslag.

Officeren har därefter ansökt om att få plugga vapnen och ha kvar dem som minne. Beslut om detta hade inte kommit när polisen gjorde husrannsakan i februari i år.

Några gevär var av äldre modell, över hundra år gamla, och flera av dem var defekta och inte möjliga att skjuta med. Två gevär hade mannen fått genom jobbet.

1 av 10 | Foto: Polisen
En högt uppsatt militär - tidigare adjutant till kungen hade sju gevär hemma och en skarpladdad pistol på jobbet - utan licens.

Laddad pistol i portföljen

På officerens nuvarande jobb hittade polisen även en skarpladdad pistol, kaliber 6,35. Den låg i hans porfölj på kontoret. Det vapnet hade han fått från fadern.

Han i sin tur hade fått det i samband med att ett brittiskt bombplan kraschade 1944–1945 i faderns hemort.

Tidigare hade han förvarat det i vapenskåpet men när han flyttade ifrån den tidigare bostaden tog han vapnet med sig.

I en personutredning uppger officeren att han haft en väldigt konfliktfylld skilsmässa som han mått dåligt av. Han berättade att han gått i samtal hos psykolog.

I en anmälan har tidigare hustrun uppgett hur hon blivit hotad, misshandlad och även våldtagen av honom. Men de delarna har lagts ner av åklagare då brott inte kunnat styrkas.

Motsvarar fyra månader

Mannen fälls för vapenbrott gällande de tre gevär som varit faderns. De övriga vapnen, som suttit på väggarna i högkvarteret, frias han för.

Innehavet av pistolen bedöms av tingsrätten som det allvarligaste och det som har högst straffvärde.

Tingsrätten skriver i domen att det skulle blivit fängelse i fyra månader om inte villkorlig dom och samhällstjänst valts.

”Vapenbrott är ett brott som på grund av sin art vanligen medför ett fängelsestraff även vid förhållandevis låga straffvärden. NN är tidigare ostraffad, har inte något behov av övervakning och det saknas skäl att tro att han kommer att återfalla i brott. Frivården har gjort bedömningen att NN är lämplig för samhällstjänst och han har samtyckt till att utföra sådan.”

Tingsrätten anser också att de tre vapen som tillhört fadern ska förverkas.

Riskerar jobbet

Officeren var tidigare försvarsattaché på en av Sveriges ambassader – en tjänst som han fick lämna i förtid.

Försvarsmakten vill inte uppge av vilket skäl.

– Vi kommenterar inte varför han inte längre tjänstgör där, vi vill inte kommentera det helt enkelt, säger Jesper Tengroth, pressekreterare vid Försvarsmakten.

För att det är ett pågående personalärende?

– Det är riktigt, det finns ju en anmälan till personalansvarsnämnden som är kopplat till honom, som överbefälhavaren lämnat in. Den anmälan har med vapenbrottet att göra.

Om den fällande domen fastställs riskerar officeren jobbet.

Men att han förvarat ett privat vapen på jobbet på ett felaktigt sätt, och utan garnisonschefens tillstånd, är ett brott även mot försvarsmaktens interna bestämmelser.

Om han får jobba kvar kommer att avgöras av Försvarsmaktens personalansvarsnämnd.

Dagens fem rubriker – nyheterna du inte får missa 00:45
ARTIKELN HANDLAR OM

Vapenbrott