Vargstammen får inte växa längre

210 vargar i landet är max

Den svenska vargstammen får inte bli större än i dag. Regeringen föreslår nu ett tak på 210 vargar.

Det är första gången på över 40 år som vargstammens tillväxt stoppas medvetet.

Rovdjurspropositionen innebär att licensjakt på varg införs – kanske redan den kommande vintern. Regeringen vill också minska lodjursstammen, från 1 500 till högst 1 250 djur.

Samtidigt regionaliseras rovdjursförvaltningen. Länsstyrelserna får huvudansvaret och tre stora förvaltningsområden inrättas, ett vardera för norra, mellersta och södra Sverige.

– Men Naturvårdsverket får ett fortsatt nationellt ansvar. Det finns ingen risk för att länsstyrelserna går för långt vad gäller jakttillstånd, säger miljöminister Andreas Carlgren (C).

Propositionen betyder att regeringen uppfyller några av de löften man gav till jägarna under valrörelsen. Föga förvånande är Svenska jägareförbundet nöjt med huvudinnehållet.

– Äntligen kan vi få en långsiktigt hållbar rovdjursförvaltning, säger Torsten Mörner, förbundets ordförande.

Hård kritik

Inom naturskyddsorganisationerna är däremot kritiken hård. Tom Arnbom på Världsnaturfonden anser att naturvårdsaspekterna helt kommit bort.

– En stam på 200 vargar är en mycket liten stam. Vargens ekologiska roll har tyvärr kommit bort. För att arten ska få chansen att spela den rollen krävs det långt fler vargar i landet, säger han.

Men miljöministern anser inte att regeringen med sina förslag går jägarkårens intressen till mötes.

– Nej, vår avsikt är att föra samman olika intressen som står i konflikt med varandra och komma bort från de bråk som varit, säger Carlgren.

Vargar importeras

Han påpekar att det viktigaste är att stärka vargstammen genetiskt. I dag är stammen, som härstammar från endast fyra individer, inavlad.

– Det går inte att låta en inavlad vargstam med allt fler sjukdomstecken växa okontrollerat, säger Carlgren.

Därför föreslår regeringen att invandringen av östliga vargar underlättas. Invandrare som dyker upp i norra Sverige ska kunna fångas in och flyttas ned till vargområdet i mellersta Sverige. Men Carlgren vill också ta vargar från länder längre österut och släppa dem i Sverige.

– Att plantera ut vargar har tidigare varit kontroversiellt. Men den här gången kommer människorna som är berörda att vara med när besluten fattas. Det handlar om högst 20 vargar de närmaste fem åren, säger han.

Hur stor vargstammen ska vara i framtiden vill han inte spekulera om. En utvärdering av artens status ska göras och överlämnas till regeringen 2012.

Svenska vargar får inte bli flerAftonbladets bloggar

TT

Publisert: