Vill särbehandla mäktiga företagare

Hemlig ljudinspelning avslöjar Gotlands landshövding Marianne Samuelsson

På satellitbilder kan man tydligt se tennisbanan och golfgreenen på Max Hanssons stora strandfastighet på Gotland.
På satellitbilder kan man tydligt se tennisbanan och golfgreenen på Max Hanssons stora strandfastighet på Gotland.

Gotlands landshövding Marianne Samuelsson tycker att extra generösa regler ska gälla för mäktiga företagare.

Det framgår av ett ljudband som spelades in i hemlighet på ett möte med personal på länsstyrelsen i mars, rapporterar SR Gotland.

Marianne Samuelsson, landshövding på Gotland.
Marianne Samuelsson, landshövding på Gotland.

Mötet handlade om Payex-ägaren Max Hanssons privata strandbyggen där han utan tillstånd har tiofaldigat sin strandtomt. En av handläggarna ifrågasätter att gården skulle vara av näringspolitiskt intresse för Gotland.

”Får inte tappa näringsmöjligheter”

– Max Hansson är en av våra största företagsägare, eller den största företagsägaren vi har på ön, säger Samuelsson på ljudupptagningen.

Samuelsson får även frågan från en av handläggarna om man kan behandla folk så olika.

– Vi får ju inte tappa näringsmöjligheter. Vi får inte tappa det som är väldigt angeläget för att Gotland ska ha arbetstillfällen. Vi kan inte bara ha människor som vandrar på stranden, det kan man ju inte överleva på, svarar hon.

Gick emot experterna

Efter mötet godkände landshövdingen, och gick samtidigt emot sina expertar, att företagaren Max Hansson kunde tiofaldiga sin privata tomt inom strandskyddet och bygga tennisbana, golfgreen, lusthus och inhägnader.

När SR Gotland frågar Samuelsson om motivet till att hon godkände Max Hanssons byggen motiverar hon beslutet på annat sätt.

– Min bedömning har varit att det är jordbruksfastighet och det är befintlig byggnad och det ger lagen möjligheter till att ge dispens.

Marianne Samuelsson ångrar inte heller sina ord på den hemliga bandupptagningen från ledningsgruppsmötet.

– Nej det gör jag inte. Jag tycker det är viktigt att länsstyrelsen i sitt arbete ser företagandet på Gotland som ett prioriterat område. Mötet handlade också om varsel och företagande.

Tidigare kritik

Hon hänvisar till att det handlar om en jordbruksfastighet och då finns möjligheter till dispens.

Många andra strandskyddsärenden som behandlats av länsstyrelsen de senaste fem åren har också fått positiva besked. Och det nu aktuella bygget ligger på gränsen för när strandskyddet börjar gälla, hävdar Samuelsson.

– Man får intrycket att han inhägnat och byggt ända ned till strandkanten. Så är det inte. Strandskyddet gäller 300 meter. Här går gränsen vid cirka 250 meter, säger hon.

Länsstyrelsens hantering av ärendet har polisanmälts och utredning pågår.

Det är inte första gången Samuelssons beslut väcker debatt.

Tidigare godkände hon till exempel dispens från strandskyddet för Abbastjärnan Björn Ulvaeus planerade bygge på ön Furillen. Det beslutet underkändes av Naturvårdsverket som skickat ärendet vidare till miljödomstolen.

Vad har du för erfarenheter av att bygga på strandtomt?

TT

Publisert: