Färre varsel – men alltfler arbetslösa

Publicerad:
Uppdaterad:

2 000 fler arbetslösa sedan i mars

I slutet av april var 221 000 personer, eller 4,8 procent av arbetskraften, arbetslösa. Det är en ökning med 1,9 procentenheter eller 89 000 personer på ett år, visar månadssiffror från Arbetsförmedlingen.

Sedan mars är det en ökning med 2 000 personer.

Samtidigt visar statistiken att antalet varslade på den svenska arbetsmarknaden sjönk till 13 000 personer i april. I april förra året varslades 4 800 personer om uppsägning och i mars låg antalet varslade på 16 000 personer.

Antalet lediga platser som anmälts till Arbetsförmedlingen har halverats på ett år. Detsamma gäller antalet sommarjobb.

Omfattar alla åldrar

Av dem som blev uppsagda efter att ha varslats under oktober i fjol fanns 58 procent någon gång under de följande sex månaderna inskrivna som arbetslösa vid Arbetsförmedlingen. Det kan jämföras med 30 procent av dem som blev uppsagda efter varsel under första halvåret 2008.

Antalet nyinskrivna arbetslösa ökade påtagligt i alla åldersgrupper. Under april uppgick ökningen till närmare 10 000 personer jämfört med året innan.

Den ökade arbetslösheten omfattar alla åldersgrupper. Bland unga mellan 18 och 24 år var 39 000 arbetslösa, 16 000 fler än för ett år sedan. Bland äldre ökar nu arbetslösheten påtagligt. På ett år har antalet arbetslösa över 55 år stigit med drygt 8 000 till 29 000.

2 500 varslade i Västra Götaland

Det senaste året har antalet varslade mångdubblats i flera län. Västmanland, Kronoberg och Värmland är hårt drabbade, enligt Arbetsförmedlingen.

Västra Götaland hade 2 500 varslade, vilket var flest i Sverige. Därefter kom Stockholms län med 2 400.

Hela 6 000 personer varslades inom tillverkningsindustrin. Även uppdragsverksamhet, transportväsendet och handeln hade höga varseltal med 2 000, 1 200 respektive 1 100 varslade personer.

Få ljuspunkter

– Det finns väldigt få ljuspunkter i statistiken, konstaterar Hans Tydén, analytiker på Arbetsförmedlingen.

De sektorer som hittills klarat sig hyggligt är databranschen och än så länge kommuner och landsting.

– Där finns fortfarande en viss efterfrågan, särskilt för människor med specialistutbildning.

För unga arbetslösa finns de bästa chanserna inom handel och restaurang där tillfälliga jobb dyker upp litet då och då, menar Tydén.

TT

Publicerad: