Svensk prästvigdes in i SSPX

avTorbjörn Ek

NYHETER

Som första svensk prästvigdes på lördagen Håkan Lindström in i det ultrakonservativa katolska brödraskapet SSPX.

Han väntas nu bli en ledargestalt inom den hårt kritiserade rörelsen i Sverige.

Lindström tillhörde en liten grupp av människor som på 1990-talet började bjuda in präster från SSPX (Society of S:t Pius X) till Sverige och var en av de tidigaste figurerna inom prästbrödraskapet i Sverige. Att han nu blir prästvigd innebär att han blir en centralfigur i svenska SSPX, berättar Ali Fegan, journalist på SVT:s Uppdrag granskning. Hans reportage i januari i år ledde till att SSPX fick stor uppmärksamhet då en av deras biskopar, Richard Williamson, gjorde antisemitiska uttalanden och förnekade Förintelsen.

Får inte vigas för Vatikanen

– Han blir den präst som kommer hålla mässor. Tidigare har inte Sverige och Skandinavien haft en egen präst utan har bjudit hit engelska präster, säger Fegan.

Prästvigningen av Lindström ägde rum på ett prästseminarium i Zeitzkofen i södra Tyskland. Enligt rörelsens tyska hemsida prästvigdes samtidigt en man från Polen och en från Schweiz.

I mars meddelade påven att Williamson och tre andra av rörelsens biskopar inte får verka inom katolska kyrkan – trots att han hävt en tidigare bannlysning av dem – och den 17 juni meddelade Vatikanen att man tänker fortsätta att betrakta rörelsens präster som illegitima.

Efterlyser öppnare synsätt

Vatikanen vill att ultrakonservativa SSPX accepterar utvecklingen i den katolska kyrkan, vilket till exempel innebär en öppnare syn på andra kristna religioner. Enligt SSPX vigs prästerna för att tjäna inom katolska kyrkan och för att man vill uttrycka en samhörighet med Rom, men vigningen är, enligt Ali Fegan, en seger för de grupperingar som vill fortsätta vara i konflikt med Vatikanen.

– Att göra en sådan här sak när Vatikanen har uttryckt sig så tydligt och trotsa det är ju idiotiskt om man vill närma sig kyrkogemenskapen.

Begränsat handlingsutrymme

Enligt Anders Arborelius, katolsk biskop i Sverige, kommer Lindström inte att kunna tjänstgöra som präst inom den svenska katolska kyrkan.

"Jag beklagar att St Pius X:s prästbrödraskap mot påvens uttryckliga vilja beslutat att fortsätta med sina prästvigningar", säger han i ett uttalande.

– SSPX i dag är i en ganska trängd situation och handlingsutrymmet för Lindström kommer att vara begränsat när han återvänder till Sverige, säger Fegan.

TT har utan resultat sökt Håkan Lindström för en kommentar.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM

Ali Fegan