”Det är skandal”

avSebastian Chaaban

NYHETER

"Han är en pappa först och främst"

Foto: CONNY SILLÉN

”Hallå, vakna Eskilstuna, det är 2009!”

Det är budskapet från Handikappförbunden.

– Det är skandal att en kommun 2009 går ut och försöker förvägra Benny den rätten han har att vara förälder, säger Örjan Brinkman, generalsekreterare.

Örjan Brinkman, generalsekreterare på Handikappförbunden.

Benny Holmströms fall upprör Örjan Brinkman, generalsekreterare vid Handikappförbunden, som dels arbetar med att förbättra villkoren för människor med funktionsnedsättning.

– Här ser man ett exempel på en kommun som gör en snäv och konstig tolkning av socialtjänstlagen. Vi menar att Benny har rätt till sin föräldraledighet, det handlar lite om olika lagar här, säger Örjan Brinkman.

Rätten att vara pappa

Den 14 januari år undertecknade Sverige FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Det innebär att Sverige juridiskt förbinder sig att följa innehållet i konventionens artiklar, som bland annat syftar på att personer med funktionsnedsättning mänskliga rättigheter ska följas, samt om icke-diskriminering, jämlika möjligheter, självbestämmande och delaktighet.

Örjan Brinkman tycker det är skandal att svenskt kommun samma år som Sverige undertecknar FN:konventionen vägrar ge Benny möjligheten att vara pappa bara för att han är handikappad.

"Ifrågasätt inte"

– Benny har precis som alla andra rätt att vara föräldraledig. Och det blir kommunens ansvar att se till att hjälpa honom med det. Kommunen ska inte ifrågasätta det rätten.

Enligt artikel 19 i FN:s konvention har personer med funktionsnedsättning rätt att leva i samhället med lika möjligheter som alla andra. Och samhället ska jobba för att underlätta till den de möjligheterna.

– Han må vara tvärsnittsförlamad och rullstolsburen, men han är en pappa först och främst. Nu pratar vi så mycket om att pappor ska stanna hemma, med kvoterade pappa-ledigheter och allt. Och här ser vi en pappa som vill stanna hemma med sitt barn, men trots det går kommunen in och ser till att han inte kan det, säger Örjan Brinkman.