Teknisk expert avfärdar Madsens förklaring

Foto: Mads Claus Rasmussen/Scanpix/TT
Förhandlingen mot åtalade Peter Madsen i Köpenhamns byrett fortsätter. Arkivbild.
NYHETER

Luften i ubåten saknar partiklar som borde ha uppmätts om mordmisstänkte Peter Madsens olycksförklaring skulle stämma.

Så låter det från en ubåtskunnig örlogskapten med tre guldstreck på uniformen – hon slår hål på förklaringen om att en kolmonoxidförgiftning orsakat Kim Walls död.

Också små koncentrationer skulle ha visat sig genom mätinstrument när hon undersökt ubåten, förklarar expertvittnet i Köpenhamns byret:

– Men vi kunde inte hitta detta.

Kolmonoxidförklaringen sattes under hennes lupp och undersöktes först lite senare under utredningen, efter att Madsens tidigare förklaring om att Kim Wall dött efter att ha fått en tung lucka i huvudet omkullkastats och ersatts av en helt ny förklaring.

Att luften i ubåten undersökts relativt lång tid efter att ubåten lyfts upp från havet ska inte ha någon betydelse, enligt expertvittnet.

Specialåklagare Jakob Buch-Jepsen undrar om Madsens förklaring om undertryck, om det är realistiskt att Kim Wall stängts inne på grund av det – och därefter dött av gaser. Vittnet tror inte på det.

– Då bordet det ha funnits spår av gaser i filtret.

Vill så tvivel

Åklagaren redogör för Madsens förklaring om att han vid ett tillfälle kunnat öppna luckan. Vittnet förklarar att det kan skapas undertryck i ubåten, men att det inte finns någon möjlighet för tryckutluftning utifrån som gör det möjligt att öppna luckan där.

Madsen har på sig sin mörka kavaj, precis som de senaste rättegångsdagarna. Han verkar följa med i vittnets redogörelse med stort intresse, och med en penna tycks han anteckna flitigt. Med stor kraft försöker advokat Betina Hald Engmark så tvivel om vittnets kunskaper om Nautilus konstruktion, bland annat genom att få vittnet att bekräfta att hon aldrig varit ombord på Nautilus innan hon blev inblandad i utredningen. Och att den gedigna kunskapen om ubåtar främst bygger på professionellt byggda ubåtar från marinen.

Ytterligare ett tekniskt expertvittne har förhållit sig till en skriftlig redogörelse som Madsen gjort i sin häktescell. Han har även gjort två teckningar, och genom tre scenarier vill Madsen försöka stärka sin ifrågasatta förklaring – baserat på en rad mycket tekniska beräkningar.

– Jag har försökt återskapa några av beräkningarna och jag kommer någorlunda fram till samma sak, förklarar vittnet.

Såg Madsen med såg

Men vittnet redogör också för vilka temperaturer som skulle kunna ha uppmätts i ubåten om det uppstått en kolmonoxidförgiftning såsom Madsen redogjort i sina beräkningar. Temperaturerna skulle stiga snabbt, och frågan om temperaturer är viktig eftersom en rättsmedicinare tidigare sagt att Kim Walls kropp inte haft spår av hög värmepåverkan.

Advokaten fäster sig bland annat vid att det generellt är varmare luft högre upp, när hon ställer frågor om hur värmen fördelat sig i ubåten. Madsen har nämligen förklarat att han hittat Kim Wall död på ubåtens botten.

Åttonde rättegångsdagen innehåller också en observation på Refshaleøen, där Peter Madsen hade sitt rymdlaboratorium, den 10 augusti – samma dag som Madsen seglade i väg med Kim Wall. Vittnet arbetade med en festival i området och berättar att Madsen burit på en fogsvans, att han därför stack ut från de många glada människorna i området.

– Han passade inte in i bilden och gick väldigt målinriktat.

Åklagaren visar en bild på en fogsvans, som hittats på Kögebuktens botten och ingår i bevisningen.

– Ja, det är en sådan såg, säger vittnet.