Brå: Allt fler offer för dödligt våld i Sverige

Av: Josefine Holmqvist

Publicerad:
Uppdaterad:

NYHETER

113 personer föll offer för dödligt våld i Sverige år 2017, enligt ny statistik från Brå.

Det är den högsta nivån av dödligt våld sedan 2002. I mer än en tredjedel av fallen har skjutvapen använts.

– Det är den högsta nivån av dödligt våld med skjutvapen sedan detta började statistikföras, säger Nina Forselius, utredare på Brå.

I januari publicerade Brå, Brottsförebyggande rådet, den preliminära statistiken över anmälda brott 2017. På tisdagen släpptes den slutliga statistiken, och även konstaterade fall av dödligt våld under 2017.

De slutgiltiga siffrorna visar att 113 fall av dödligt våld konstaterades i Sverige under 2017. Det är en ökning med 7 fall, jämfört med 2016 (106 fall).

Antalet fall av dödligt våld är den högsta nivån sedan 2002, då Brå började ta fram den statistiken.

Statistiken omfattar alla händelser som anmälts och registrerats som brott hos Polisen, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och andra brottsutredande myndigheter.

16 fall med flera dödsoffer

16 fall av dödligt våld 2017 kunde knytas till händelser med flera dödsoffer. Det gäller bland annat terrorattacken i Stockholm, där 5 personer dog.

I 27 fall (24 procent) var offret en kvinna, och i 86 fall (76 procent) en man. Jämfört med 2016 har andelen dödade kvinnor minskat med 3 procentenheter.

Sedan 2002 har nivån över konstaterade fall av dödligt våld varierat mellan 68 och 113 fall per år. De senaste tre åren har antalet legat på en högre och jämnare nivå än tidigare år, men nu har den nedåtgående trenden brutits.

Skjutvapen i en tredjedel av fallen

I mer än en tredjedel (35 procent) av de konstaterade fallen av dödligt våld 2017 användes skjutvapen, vilket är 7 procentenheter högre jämfört med 2016 (28 procent).

– Det är den högsta nivån av dödligt våld med skjutvapen sedan detta började statistikföras, säger Nina Forselius, utredare på Brå.

Omkring 75 procent av samtliga fall av konstaterat dödligt våld 2017 skedde i storstadsregionerna Stockholm, Väst och Syd. I region Stockholm noteras i princip en fördubbling av antalet fall jämfört med 2016, en ökning från 26 till 50. Samtidigt närmast halverades antalet fall i region Syd, från 30 till 17.

Aftonbladet har tidigare rapporterat om att antalet anmälda våldtäkter ökade under 2017.

Det dödliga våldet i Sverige har ökat, och ligger just nu på den högsta nivån sedan 2002.
Foto: Johan Nilsson/TT
Det dödliga våldet i Sverige har ökat, och ligger just nu på den högsta nivån sedan 2002.
Publicerad:

LÄS VIDARE