Influensarekord: Fyra olika virus – samtidigt

Sex personer har avlidit av svininfluensan

Färgskalan symboliserar antalet laboratorieverifierade influensafall per 100 000 invånare och baserar sig på den frivilliga laboratorierapporteringen samt anmälningar av fall av influensa A(H1N1)pdm09 (anmälningsplikt). Län markerade med grått har den aktuella veckan inte haft något rapporterande laboratorium. I län markerade med vitt har minst ett laboratorium rapporterat, men inga influensafall har diagnosticerats.
Färgskalan symboliserar antalet laboratorieverifierade influensafall per 100 000 invånare och baserar sig på den frivilliga laboratorierapporteringen samt anmälningar av fall av influensa A(H1N1)pdm09 (anmälningsplikt). Län markerade med grått har den aktuella veckan inte haft något rapporterande laboratorium. I län markerade med vitt har minst ett laboratorium rapporterat, men inga influensafall har diagnosticerats.

Sveriges befolkning hostar, nyser och fryser.

– Vi har tre virus samtidigt med RSV-viruset - och alla ökar. Det är ingen normal influensasäsong, säger statsepidemiologen Annika Linde på Smittskyddsinstitutet.

Och RSV slår nu alla rekord.

Samtidigt har sex personer hittills avlidit av svininfluensan och ett barn har dött av RSV-infektion.

Sveriges akutsjukhus har kris med överfulla akutmottagningar. Inte undra på.

– Vi har alla tre influensorna - och RSV - samtidigt. Vi har alltså fyra allvarliga virus nu. Det tar på folk, så det är inte konstigt att många är sjuka, säger statsepidemiologen Annika Linde på SMI.

Därför är det heller ingen normal influensasäsong.

Alla typer av influensa ökar just nu. Och toppen förväntas inom några veckor.

– Fyra av fem år kommer toppen i februari och det får vi nu också. Så vi kan förvänta oss en fortsatt hög influensaaktivitet de närmaste veckorna, säger Annika Linde.

Sprids i torr luft

Sedan vecka 40 har 2 396 personer diagnosticerats med säsongsinfluensa, enligt senaste influensarapporten från SMI. Svininfluensan och influensa A dominerar kraftigt, men influensa B ökat mest relativt sett - med 65 procent - vecka fem jämfört med vecka fyra.

Den kalla och torra luften gynnar spridningen av virus.

Förra veckan bekräftades 625 nya fall av influensa via laboratorieprover - en ökning med 173 fall jämfört med föregående vecka.

Av dessa fall var 284 svininfluensan, 232 säsongsinfluensa A och 109 influensa B.

– Den generella regeln är att ju tidigare det toppar desto högre blir topparna. Om få människor är immuna mot viruset så hittar det snabbt sitt mål, säger Annika Linde.

Hårdast drabbade är boende i Västerbotten. Där har 102 personer av 100 000 insjuknat i influensaliknande symptom. Jämtland har 63 och Södermanland 46 influensasjuka per 100 000.

Räknat i antal finns givetvis flest sjuka i storstadsregionerna. I Västra Götaland var 149 000 personer sjuka i influensa. I Skåne: 106 000. Och i Stockholm: 93 700.

Svininfluensan drabbar främst barn under fem och vuxna mellan 15 och 39 år. Medan säsongsinfluensa A(H3N3) framförallt drabbar äldre över 65 år med risk för mycket svår sjukdom.

Sex avled

Av dem med svininfluensan behövde 335 personer sjukhusvård. 35 krävde intensivvård, varav 25 hade riskfaktorer för svår sjukdom, såsom kronisk lungsjukdom eller nedsatt immunförsvar. Sex personer har hittills dött av svininfluensa (under säsongen).

De sex personer som rapporterats avlidna var:

• En 72-årig man.

• En 80-årig man.

• En 56-årig man.

• En 35- årig man

• En 74-årig kvinna.

• En ettårig pojke.

– Förut mannen som var 35 år så tillhörde alla andra riskgrupperna. De hade underliggande svår sjukdom. Detta gällde även den ettårige pojken. Eller så var de över 65 år vilket också är en riskfaktor, säger Hélène Englund, epidemiolog på SMI.

Den 35-årig tidigare friske mannen avled i slutet av januari på Skaraborgs sjukhus. Och i onsdags avled en 80-årig man på Centralsjukhuset i Karlstad.

– Det var en äldre person där det tillstötte komplikationer, säger smittskyddsläkaren Olle Wik till Värmlands Folkblad.

Samtidigt slår RSV alla rekord.

– Vi har aldrig haft så mycket RSV-infektioner som nu. Det ökar mycket, säger Annika Linde.

Förekomsten har inte varit högre på tolv säsonger.

”En RSV-epidemi”

Vecka 5 ökade antalet bekräftade RSV-fall från 292 till 348 jämfört med vecka 4. Totalt har 1 967 barn diagnosticerats med sjukdomen denna säsong. Nästan hälften - 826 stycken - finns Stockholm.

– Vi har en RSV-epidemi just nu, säger Hélène Englund, epidemiologi på SMI:

Ytterligare en förklaring till rekordet är, enligt Hélène Englund, sannolikt också en ny och känsligare diagnostik då man kan analysera flera virustyper med samma prov.

Ett barn har avlidit i RSV-infektion under säsongen, även om dödsfall är mycket sällsynt.

De flesta barn med RSV får förkylningssymptom och behöver inte söka vård.

Men om de allra minsta barnen under två år för svårt att äta, dricka eller andas så ska man omedelbart söka vård, råder Smittskyddsinstitutet.

Publisert: