F-kassan: Du behöver ingen hjälp

Assistansen för Marcus, 32, dras ner – från 126 timmar i veckan till 10

Tänk om myndigheterna bestämde hur många ­sekunder du fick gå på toa per dag.

Det har just hänt Marcus Kuningas, 32, från ­Höganäs.

Uträkningarna ligger till grund för beslutet att dra in hans personliga assistans.

Toalettbesök: 5 min 2,5 ggr/dag.

Tandborstning: 7,5 min 2 ggr/dag.

Kvällshygien: 10 min/dag …

Marcus Kuningas liv är uträknat på sekunden. Det gjorde Försäkringskassan i Helsingborg i samband med att de avslog hans ­ansökan om förnyad assistansersättning.

Markus har Downs syndrom och autism. Han har svårt att göra sig förstådd själv och kan ibland få plötsliga känsloutbrott. Dess­utom har han nedsatt syn, hörsel och balans.

Såväl läkare som arbetsterapeuter intygar att ­Marcus behöver hjälp ­dygnet runt för att hans tillvaro inte ska raseras.

Men Försäkringskassan gör en egen bedömning.

”Kan äta och prata”

Efter en dryg timmes hembesök hos familjen i Höganäs, beslutade en handläggare att Marcus från och med nu bara har rätt till hjälp några få timmar per dag.

– Det här är en katastrof, jag vet ärligt talat inte hur vi ska klara oss, säger Marcus mamma Gunnel ­Bondesson.

Försäkringskassans beslut är grundat på korta ­fakta om Marcus:

Han kan föra en gaffel till munnen – det betyder enligt handläggaren att han klarar att äta själv.

Han kan säga några ord, det likställs med att kunna prata.

Från att ha varit berättigad assistans 126 timmar per vecka plus jourhjälp ­under nätterna, bedömer den nya handläggaren att Marcus ­totala hjälpbehov uppgår till drygt tio timmar per vecka.

Det innebär i praktiken att Försäkringskassan tar sitt ansvar från honom. Vid en så liten behovsnivå går ärendet per automatik över till kommunen, som i sin tur vill bolla tillbaka Marcus till Försäkringskassan.

Familjen står maktlös ­inför beslutet.

– I går var sista dagen Marcus kunde vara med på sin dagverksamhet, berättar Gunnel Bondesson.

Befarar depression

Kommunen har nekat Marcus personlig assistans under tiden han vistas på den dagliga verksamheten, men eftersom personalen inte tar emot honom om han inte har en egen assistent med sig tvingas Marcus stanna hemma.

Gunnel Bondesson vet ­inte hur hon ska förklara för sin son att hans liv håller på att förändras i grunden och hon är rädd att omställ­ningen ska göra honom sjuk och deprimerad.

När hon påpekade att Marcus måste ha fullständig hjälp för att klara av ­sina toalettbesök säger hon att hon fick svaret att ”det finns inkontinensskydd”.

– Marcus har inte haft ­blöjor sedan han var liten, det är omänskligt att han plötsligt ska ha det nu.

Vill till högre instans

Familjen tänker ta strid mot myndigheterna och Marcus ärende är överklagat till förvaltningsrätten. ­Familjens advokat Sofia ­Tegsjö säger att Försäkrings­kassans hantering är bland det värsta hon upplevt.

– Det här handlar om myndigheter som lägger över hela sitt ansvar på en redan pressad familj.

Aftonbladet har tidigare skrivit om flera liknande fall. För ett år sedan träffade vi Tobias Svedberg, som delvis har samma syndrom som Marcus. Även hans rätt till assistans drogs in. ­Aftonbladets reporter ­Mary Mårtensson följde Tobias en hel dag och kunde då ­visa vilka konsekvenser Försäkringskassans hårda hantering fick. När ärendet togs upp i förvaltningsrätten fick han tillbaka assistenterna.

Försäkringskassan kommenterar inte ­Marcus ­Kuningas ärende med hänvisning till att de aldrig uttalar sig om enskilda fall.

Så HAR F-KASSAN RÄKNAT

Personlig hygien

Dusch på morgonen: 40 min x 7 dagar = 280 min/v.

Extra dusch vid olyckor 12,5 min/v.

Kvällshygien 10 min x 7 dagar = 70 min/v.

Tandborstning 7,5 min x 2 ggr x 7 dagar = 105 min/v.

Nagelklippning: 10 min/v.

Toalettbesök sköter magen: 5 min x 2,5 ggr/dag x 7 dagar = 87,5 min/v.

Övriga toalettbesök: 2 min x 8,5 ggr/dag x 7 ­dagar = 119 min/v.

Rensa öronen: 12,5 min x 3 ggr/v = 37,5 min/v.

Rakning: 5 min x 7 dagar = 35 min/v.

Så säger arbetsterapeuten om Marcus

Utan stöd kan han inte gå på toa­letten, samspela med omgivningen och upprätthålla kontakt med vänner.

Kan inte lära sig av sina erfaren­heter eller överföra ­erfarenheter från en situation till en annan.

Behöver praktisk och fysisk hjälp i de flesta aktiviteter.

Har mycket svårt att ändra ­sina rutiner, om något ändras blir han orolig.

Nya situationer skapar kaos. Det räcker att flytta på saker.

Han ”äter” frekvent på sina händer.

Eftersom han hör och ser dåligt kan han inte orientera sig och måste därför passas så att han inte går iväg.

Publisert: