Kräver lag mot jobbmobbning

avMary Mårtensson

NYHETER

V vill ha skadestånd för utsatta Åtta av tio drabbade är kvinnor

1 av 3
I går skrev Aftonbladet om trebarnspappan Lars Persson, 53, som enligt änkan Maria blev mobbad av chefen och sedan tog sitt liv.

Mobbning i arbetslivet gör allt fler sjuka – åtta av tio drabbade är kvinnor.

Nu kräver Vänster­partiet krafttag.

– Vi vill ha en ny lag så att mobbade kan få sitt ärende prövat i domstol och få skadestånd, säger Josefin Brink (V).

Mobbning är den vanligaste formen av kränkande särbehandling i arbetslivet.

Nio procent uppger att de utsatts för mobbning och trakasserier av sina chefer eller kollegor på arbetsplatsen de senaste 12 månaderna, enligt Arbetsmiljöverkets senaste rapport. En ökning med 160 procent på 20 år.

Och allt fler blir sjuka av mobbning.

2010-2011 ökade anmälningarna till Försäkringskassan om arbetssjukdom - orsakad av kränkande särbehandling - med 14 procent - från 635 till 726 stycken.

Det är 7,6 procent av samtliga anmälda arbetssjukdomar.

Börjar som konflikter

Majoriteten arbetar inom offentlig sektor och är kvinnor i vård, omsorg, sociala tjänster, offentlig förvaltning, utbildning.

Mobbning börjar ofta med konflikter som urartar och som ledningen inte förmår lösa.

– Vid mobbning brukar det finnas en maktobalans. I hälften av fallen är det chefen som mobbar, säger Torsten Heinberg, beteendevetare på Arbetsmiljöverket.

Mobbning innebär systematiska kränkningar. Den mobbade blir utfryst, ignorerad, osynliggjord, förolämpad, förminskad, osakligt bemött, överdrivet kontrollerad, undanhålls information, omplaceras, får sämre arbetsuppgifter, hotas. Inte sällan slutar det med sjukskrivning och sedan avsked.

Den mobbade blir ofta syndabock. Men mobbning beror nästan uteslutande på arbetsmiljöfaktorer och brister i ledarskapet - som svaga chefer och dåligt och otydligt ledarskap, enligt experterna.

Det yttersta ansvaret är alltid arbetsgivarens.

– Så fort arbetsgivaren får kännedom om mobbning ska man agera. Om man väntar och hoppas på att det ska gå över, så blir det oftast sämre, säger Stefan Blomberg, psykolog och organisationskonsult vid Arbets- och miljömedicin, Linköpings universitetssjukhus.

Blir ofta tvist om Las

Trots att kränkande särbehandling regleras i Arbetsmiljöverkets bindande föreskrift "Kränkande särbehandling i arbetslivet" från 1993 så har ännu ingen arbetsgivare dömts för brott mot föreskrifterna. Fackförbunden anser att det finns en lucka i lagen och saknar verktyg att driva mobbningsärendena rättsligt.

I stället slutar det ofta med avsked och en arbetsrättslig tvist kring LAS.

I en motion kräver därför vänsterpartiet nu en ny lag.

– Vi vill ha en ny lag så att mobbade kan få sitt ärende prövat i domstol och få skadestånd. Fackförbunden ska kunna företräda medlemmarna och driva ärendet, säger Josefin Brink, i riksdagens arbetsutskott (v).