Retorikforskare: "Ett typexempel på rasism"

Jan Lindqvist Grinde, universitetslektor i retorik, forskar i retorisk argumentation vid Uppsala universitet.

– Detta är ett rasistiskt påstående. Punkt slut, säger han om Tobias Billströms uttalande.

Jan Lindqvist Grinde påpekar först och främst vetenskapliga retorikers analytiska begränsningar:

– Det är förstås inte vår uppgift att recensera ideologier. Vi kan däremot granska argumentationen, säger han.

"Olika beroende på vem"

Migrationsminister Tobias Billström (M) vill i en intervju med Dagens Nyheter "komplicera bilden människor som gömmer flyktingar".

– Ibland har vi bilden av att personen som är gömd bor hos en trevlig blond svensk dam i 50–60-årsåldern som vill hjälpa till. Men det är ju inte så. De allra flesta bor hos sina landsmän som inte alls är blonda och blåögda, säger han till tidningen.

Om det säger Lindqvist Grinde:

– Det här är frågan om ett felslut – en fallasi. Det består i att man säger att ett visst beteende skulle vara olika beroende på vem som gör det. Den typen av argumentation är problematisk om politiker använder sig av den, eftersom hela det politiska demokratiska samtalet bygger på att människor står lika inför lagen.

"Djupt problematiskt"

Lindqvist Grinde utvecklar sitt resonemang:

– Argumentationen är felaktig och därför djupt problematisk. Han menar att ett visst beteende är bra om det begås av blonda blåögda damer och samtidigt problematiskt om det begås av någon som inte är blond och blåögd. Det är ett logiskt fel, som att påstå att två plus två är sju.

– Men i det här fallet är det en allvarligare sak som kommer i fråga. Just det fel som Billström begår består i att något är bättre om det görs av en blond och blålögd än någon som inte är blond och blåögd. Just det är en definition av rasism. Det gör att Tobias Billström inte bara bryter mot en arumentationsregel utan gör det med en beståndsdel som är rasistisk.

"Antingen förstår han eller inte"

Enligt Jan Lindqvist Grinde finns här endast två möjligheter:

– Antingen förstår inte Tobias Billström att det här är rasism – och det är något i så fall man måste berätta. Eller så förstår Tobias Billström att det är rasism. Det finns bara de alternativen.

Vad säger du om att just en migrationsminister säger så här?

– Sådana här argumentationsfel förhindrar generellt vår förmåga att fatta välgrundade politiska beslut, oavsett om de är rasistiska eller inte. Det är alltså oroväckande att en politiker begår den här typen av fel.

– Men just när en migrationsminister rent faktiskt hävdar en rasistisk ståndpunkt... Man kan utöver det diskutera om rasism är lämpligt eller inte. Men detta är ett rasistiskt påstående. Punkt slut. Det går att titta på en definition av rasism och se att detta är det. Man behöver inte ens sträcka sig till en omskrivning av rasism. Det här är ett typexempel.

Publisert: