Yrkeslegitimation införs för lärare

Schillerska gymnasiet, Göteborg.
Schillerska gymnasiet, Göteborg.

Alliansen vill skärpa kraven på lärarna.

Inga lärare får fastanställas innan de gått ett års introduktion med en mentor.

Dessutom införs ett krav på lärarlegitimation.

Det handlar om att kvalitetssäkra läraryrket, skriver regeringen i dag på DN Debatt. Alltför många lärare saknar ordentlig utbildning och det märks i resultaten i skolan.

Elevernas resultat sjunker och attraktionskraften i läraryrket har minskat. De som söker sig till läraryrket har dessutom ofta för dåliga studieresultat.

Högre krav på lärarna

I det nya förslaget ingår en förändring av hela lärarutbildningen. Det ska bli högre krav för att komma in och högre krav för att ta examen.

Bara personer som har en lärarlegitimation ska få anställas som lärare eller förskollärare. Den legitimationen fås genom en lärarexamen eller genom att gå en annan utbildning och sedan få genomgå en praktik och få ett års pedagogisk utbildning.

Alliansen ser det som ett sätt att öppna upp andra vägar för personer med exempelvis en civilingenjörsutbildning att kunna bli lärare. Samtidigt höjs kraven på de som gått en lärarutbildning.

"Bara med ett intyg om godkänt introduktionsår och med godkänd formell utbildning i botten ska en lärare eller förskollärare kunna få sin legitimation", skriver partiledarna i DN.

Får egen mentor

Alla som vill bli lärare måste först genomgå ett introduktionsår med en mentor.

Lärare som missköter sig ska kunna få sin legitimation indragen. Det är Skolverket som delar ut legitimationen och ett särskilt nytt organ, Lärarnas ansvarsnämnd, som beslutar vilka lärare som blir av med legitimationen. Grova brott eller grov oskicklighet i yrkesutövningen ska leda till indragen legitimation.

Lärare ska också kunna varnas.

Förändringarna kommer att kosta en kvarts miljard om året och föreslås börja gälla den första juli 2012.

Lärarförbundet är positivt till den nya legitimationen.

– Lärarförbundet har i många år krävt ett bevis på lärarnas yrkesansvar. En lärarlegitimation kommer tillsammans med starkare behörighetskrav att stärka läraryrket som profession, säger Eva-Lis Sirén, Lärarförbundets ordförande, i ett pressmeddelande.

Publisert: