Nu ökar priserna på småhus igen

NYHETER

Upp tre procent de senaste månaderna

Efter att priserna på småhus den senaste tiden legat stilla har nu priserna börjat stiga igen, det visar färsk statistik från SCB.

Mellan mars - april steg priserna med nästan tre procent på riksnivå.

Priserna på småhus steg som allra mest i Uppsala och Kronobergslän, där priserna stigit nästan fyra procent sedan den senaste mätningen.

Den största prisnedgången var i Blekinge län där priserna backat med fyra procent.

I alla storstadsregionerna steg priserna med mellan 1-2 procent, under perioden mars-april, visar småhusbarometern från Statistiska centralbyrån.

Prisuppgång i nästan alla län

På årsbasis är det i stort sett en prisuppgång i alla län i Sverige, förutom i Jämtland där priserna stått stilla det senaste året.

På riksnivå har prisuppgången varit 9 procent det senaste året och enligt småhusbarometern ligger marknadspriserna nu 55 procent över taxeringsvärdena.

I begreppet småhus ingår i denna undersökning småhus för permanentboende och omfattar både friliggande en- och tvåbostadshus samt rad- och kedjehus. Statistiken inkluderar även köp av fastigheter upplåtna med tomträtt.

ARTIKELN HANDLAR OM

Trädgård