Lämnades att dö ute på havet

NYHETER

Ryska flottans piratjägare lämnade tio somaliska pirater att dö på öppet hav.

I en liten båt utan navigationsutrustning hade piraterna ingen chans att ta sig i land.

Nu får agerandet kritik av sjömän som menar att Rysslands agerande kan starta en våldsspiral.

Farlederna genom Adenviken mellan Somalia och Arabiska halvön är världens mest pirattäta vatten. Bara under förra året kapades över 200 lastfartyg och tankers av somaliska pirater.

De kapade fartygen och deras besättning hålls som gisslan i utbyte mot lösesummor som inte sällan uppgår till flera miljoner dollar. Kapningarna får dock sällan dödlig utgång.

Kapades av pirater

Situationen har gjort att flera länder skickat flottstyrkor till Adenviken för att skydda handelsfartyg. Bland annat deltar Sverige i en insats för att säkra mattransporter till svältens Somalia.

I förra veckan kapades ett ryskt tankfartyg av pirater. Den ryske jagaren Marskalk Sjaposjnikov befann sig i området och tog omedelbart upp jakten på tankern.

Efter mindre än ett dygn hade örlogsfartyget hunnit ikapp piraterna och tankern bordades av ryska trupper understödda av en helikopter. En pirat dödades och tio greps av ryssarna.

Till en början uppgavs att piraterna skulle föras till Ryssland för att ställas inför rätta. Men dagen efter striden uppgav flottan att piraterna hade släppts fria eftersom det inte fanns möjlighet att åtala dem.

Utan navigationsutrustning

Nu avslöjas att piraterna sattes i en liten båt och lämnades åt sitt öde mer än 60 mil från land. Enligt nyhetssajten Voice of Russia tog ryssarna inte bara bordningsutrustning och vapen utan även all navigationsutrustning.

Efter en timme försvann båten från jagarens radarskärmar och nu uppger ryska försvarsdepartementet att piraterna aldrig lyckades ta sig i land utan att samtliga miste livet på havet.

Beslutet att släppa piraterna så lång från land har fått hård kritik i sjöfartskretsar eftersom agerande riskerar att leda till en våldsspiral och större faror för sjömän som utsätts för piratangrepp.