Så fungerar reglerna för sjukersättning

Av: Louise Lundström

Publicerad:
Uppdaterad:

Få har rätt till sjukersättning

Om du plötsligt tvingas sjukskriva dig under en längre tid är det bra att ha koll på vad som gäller.

Sjukersättning har du bara rätt till om du aldrig kommer att kunna arbeta igen.

Men sjukpenning kan du få även om det bara gäller för en begränsad tid.

Nu reder vi ut försäkringskassans regler för sjukersättning.

Under högst ett år kan du ha rätt till sjukpenning med en ersättningsnivå på 80 procent av din sjukpenninggrundande inkomst.

Men redan efter 90 dagar görs en bedömning av försäkringskassan om du kan klara av ditt vanliga arbete.

– Sjukpenningen betalas ut dag för dag och ska då också bedömas så. Efter 90 dagar har vi ett avstämningsmöte eller skickar ut en blankett som arbetsgivaren och den sjukskrivne får fylla i tillsammans. Då ser vi om det finns något annat arbete hos arbetsgivaren som den som är sjuk klarar av, säger Cecilia Udin, försäkringskassans nationella samordnade.

Förlängd sjukpenning

När ett år har gått kan du få en förlängd, lägre, sjukpenning som kan betalas ut i högst 550 dagar. Då bedöms din arbetsförmåga mot hela arbetsmarknaden med vissa undantag.

Om arbetsförmedlingen kan erbjuda dig ett jobb som du bedöms klara av så har du ingen rätt till sjukpenning.

För att ha rätt till sjukersättning som betalas ut en gång i månaden ska arbetsförmågan vara "stadigvarande nedsatt" enligt försäkringskassan. Med stadigvarande menas för all överskådlig framtid.

– Förut räckte det med att arbetsförmågan var nedsatt under bara ett år för att man skulle få sjukersättning. Den ger en lägre ersättning än sjukpenningen, vi brukar säga att den är 64 procent av den tidigare inkomsten, men det brukar kunna bli mer pengar eftersom man då också kan få andra försäkringar plus exempelvis bostadsbidrag, säger Cecilia Udin.

Nya krav för ersättning

I Juli 2008 avskaffades den tidsbegränsade sjukersättningen. Om man redan hade en sådan så får man behålla den, men som längst till och med december 2012.

Efter det så gäller det nyare systemet där sjukersättning bara ges till dem som bedöms som så allvarligt sjuka eller funktionshindrade att de aldrig kommer att kunna arbeta mer.

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN