”Golfströmmen saktar inte ner”

Uppdaterad 2011-03-10 | Publicerad 2010-03-29

Nu går forskare emot klimatlarmen

Europa kan andas ut.

Forskarvarningar om att den så kallade atlantiska värmepumpen tappar i styrka och bäddar för kallare väder stämmer inte.

Det hävdar amerikanska forskare i en ny studie.

För fem år sedan varnade brittiska forskare i tidskriften Nature för att den atlantiska cirkulationspumpen höll på att försvagas. Den styr det mäktiga system där varmt ytvatten förs upp från tropikerna till Nordatlanten och kallare vatten från norr flödar tillbaka mot sydligare breddgrader.

Enligt Natureforskarna hade cirkulationen saktat av med 30 procent på knappt 40 år. En orsak var ett allt varmare klimat, där ökad issmältning och avrinning från floder lett till påfyllning av kallt färskvatten, vilket i sin tur skulle ha saktat ned den atlantiska cirkulationspumpen. Risken fanns, ansåg forskarna, att Golfströmmen på sikt kunde påverkas, i värsta fall stängas av helt.

"Har inte försvagats"

Men andra forskare tonade ner farhågorna och nu hävdar oceanografen Joshua Willis vid Nasa's jet propultion laboratories i Pasadena att pumpen inte alls försvagats. Han bygger slutsatsen på såväl mätningar i Atlantens ytvatten som på satellitmätningar. Enligt Willis har cirkulationspumpen inte förändrats märkbart under de senaste sju åren.

Och, rapporterar han i tidskriften Geophysical research letters, utifrån satellitmätningarna är det inte sannolikt att cirkulationen saktat ned nämnvärt under de senaste 20 åren.

Många okända faktorer

Willis får stöd av kollegan Carl Wunsch vid MIT, Massachusetts institute of technology. Denne bedömer att det kommer att dröja decennier innan det sker någon förändring i den atlantiska cirkulationen som går att notera med dagens satellit- och havsvattenmätningar.

När det gäller Golfströmmen bedömde FN:s klimatpanel i sin klimatrapport 2007 att den sannolikt mattas av på sikt och bromsar uppvärmningen i Europa, jämfört med i övriga världen. Men att Golfströmmen skulle stanna av helt betraktar de flesta forskare som uteslutet inom överskådlig tid.

Fortfarande är mycket lite känt bland forskare om vilka faktorer som styr dynamiken bakom Golfströmmen. Vad som kan hända i ett längre perspektiv, kanske tiotusen år, är det i dag ingen som vågar spekulera om.

TT

Följ ämnen i artikeln