Oljebältet har tredubblats

Presidenten ska besöka området men får kritik från amerikanska medier

Oljebältet har nästan tredubblats.

Satellitbilder visar att bältet har växt enormt på ett dygn och det beräknas nu vara lika stort som Puerto Rico.

Samtidigt får president Barack Obama kritik för att regeringen inte agerade tidigare.

BP hade ingen reservplan för en eventuell läcka.
BP hade ingen reservplan för en eventuell läcka.

Oljebältet i Mexikanska golfen har nu nästan tredubblats. Enligt nyhetsbyrån AP har bältet gått från torsdagens 3 000 kvadratkilometer till närmare 9 900 kvadratkilometer.

I morgon landar Barack Obama i Louisiana, vars stränder nåddes av oljan i torsdags.

Redan då utsåg presidenten oljebolaget BP till boven i oljedramat. Sedan dess har Obama i flera tal påpekat att BP kommer att hållas ansvariga för katastrofen.

"Fördröjd insats"

Men nu höjs de kritiska rösterna gentemot de amerikanska myndigheterna. I en lång artikel i New York Times i dag får presidenten kritik för att man inte agerade tidigare.

– Regeringen hade möjligheter att agera snabbare men väntade på en lösning på oljeläckan från BP, går det att läsa i artikeln.

New York Times ställer sig bland annat kritisk till att regeringen inte agerade förrän oljeläckan pumpade ut över 800 000 liter per dag.

Först i torsdags, åtta dagar efter att plattformen exploderade, deklarerades oljeläckaget vara ett så pass stort problem att nationalgardet vände sig till försvarsdepartementet för att formellt be om mer stöd.

Ingen beredskapsplan

Dagen därpå skickade försvarsdepartementet två plan som kunde börja bekämpa oljan med kemikalier.

Samtidigt visar en rapport från BP att bolaget inte hade någon katastrofplan för en oljeläcka i Mexikanska Golfen.

Utredningen om riskerna med oljeutvinning i Mexikansk golfen skickades till en federal djuphavsmyndighet i februari i år.

I rapporten står att läsa att det är "osannolikt att en oavsiktlig ytlig- eller undervattensläcka med olja skulle kunna uppstå ur de föreslagna aktiviteterna", syftandes på oljeutvinningen i Mexikanska golfen.

"I princip omöjligt"

I det 52 sidor långa dokumentet argumenterar BP för att det är osannolikt "i princip omöjligt" att en olycka kan inträffa som skulle leda till allvarliga skador på natur och djurliv.

Robert Wiygul, en Mississippi-baserad advokat expert på miljöfrågor, hittar ingenting i dokumentet som antyder att BP har den teknologi som krävs för att kunna stoppa en oljeläcka vid havsbotten i Mexikanska golfen.

– Poängen är att om du borrar på 1500 meters djup måste du ha kontroll över vad du gör, säger han till AP.

BP:s talesperson David Nicholas sade till AP att det som hänt var osannolikt, och att det förklarar det sätt man uttryckt sig på i dokumentet.
– Helt klart saknar det vi har sett motstycke. Det är ingenting som vi har upplevt tidigare, inte vid det här djupet.

Läckan kan snabbt växa

Kustbevakningen beräknar att minst sex miljoner liter olja redan har läckt från oljeläckorna vid havsbottnen. Om oljan forsätter att läcka kommer utsläppet att inom två månader bli större än det från fartyget Exxon Valdez i Alaska 1989.

Ett statligt dokument som tidningen The Mobile press i Alabama tagit del av skulle oljeutsläppen kunna bli tio gånger värre än de är i dag. Enligt den hemligstämplade rapporten från den statliga myndigheten Noaa skulle utsläppen kunna gå från dagens 5 000 fat till 50 000 fat. Det på grund av fler hål i det rör som läcker olja.

"Om röret havererar ytterligare kan flödet bli okontrollerat, vilket skulle leda till utsläpp i en omfattning som är högre än vad som tidigare beräknats", står det i dokumentet.

Noaas talesman sade att myndigheten offentliggjort de ytterligare läckorna redan i onsdags, och att han låter uppgiften "tala för sig själv".

Obama väntas besöka katastrofområde

Delstaten Louisiana mobiliserar nu alla tänkbara resurser för att bekämpa oljan. Nationalgardet har kallats in för att hjälpa till, och delstatens kriminalvårdsmyndigheter utbildar nu fångar i oljesanering.

Även nationalgardets chefer får lära sig att rensa stränder och ta hand om oljan.

Oljan nådde kusten i torsdags kväll, och sedan dess arbetar man dygnet runt med att begränsa skadorna och samla upp den.

Totalt har nu fyra delstater, Alabama, Mississippi, Louisiana och Florida utlyst katastrofläge.

– Oljeläckan utgör ett allvarligt hot mot vår natur och vår ekonomi, sade Alabamaguvernören Bob Riley. Med våra naturresurser, vår sysselsättning och våra kustsamhällen i riskzonen, har Alabama inte råd att ta någonting för givet.

Guvernör Haley Barbou i Mississippi sade att han beordrat Mississippis nationalgarde att hjälpa de lokala myndigheterna med katastrofansvaret.

Obama har lovat ett nästan ovillkorligt statligt stöd till de drabbade delstaterna.

Fakta: Svåra oljeutsläpp i USA

Januari 1969: Efter en utblåsning i en oljerigg utanför Summerland i Kalifornien släpps olja motsvarande 80 000 fat ut i Santa Barbara-kanalen. Den olyckan anses ha satt fart på USA:s miljörörelse och ledde också till det stopp för oljeborrning till havs som upphävdes först 2008.

Mars 1989: Tankfartyget Exxon Valdez går på grund i Prince William Sound i Alaska. 260 000 fat olja släpps ut i det miljökänsliga området. Olyckan föranledde 1990 års lag mot oljeföroreningar som bland annat föreskrev dubbla skrov för tankfartyg.

Januari 1996: Nästan 20 000 fat eldningsolja rinner ut i Block Island Sound i Rhode Island sedan en tankerpråm gått på grund. Mer än tio miljoner humrar dör och fiskeförbud råder i månader.

Augusti-september 2005: Skador på bland annat ledningsrör, cisterner och fabriker orsakade av orkanen Katrina leder till utsläpp på närmare 170 000 fat olja.

Mars 2006: Mer än 5 000 fat olja läcker ut i Prudhoe Bay i Alaska från en rostig ledning tillhörande BP. Bolaget tvingas böta 20 miljoner dollar och olyckan leder till skärpta krav på inspektioner av oljeledningar.

Publisert: