Valet 2010

Flyktingar ska lära sig om jämställdhet

Av: 

Staffan Lindberg

Victor Stenquist

NYHETER

Nya förslag från alliansen i dag

Alliansen har i dag presenterat nio förslag för bättre integration.

Flyktingar ska bland annat få lära sig om svensk demokrati och jämställdhet.

– Det här ska ingå som en obligatorisk kurs, säger Folkpartiets Jan Björklund.

Alliansen presenterade i dag nio punkter som ska ge bättre integration. Utbildningsminister Jan Björklund förklarade förslagen och betonade att det viktigaste var att införa en bonus till bra skolor i utsatta områden. Man vill även verka för en bättre SFI-utbildning där lärarnas kompetens ska utvecklas då många saknar behörighet i ämnet svenska som andra språk.

Obligatorisk samhällsinformation

Nyanlända flyktingar ska få specialutvecklad samhällsinformation som bland annat innehåller lektioner i svensk demokrati och jämställdhet.

– Det här ska ingå som en obligatorisk kurs, säger Folkpartiets Jan Björklund.

Varför ska nyanlända flyktingar lära sig om svensk jämställhet?

– Värderingar om jämställdhet skiljer sig mellan olika delar i världen. Var och en lever sitt liv som man själv vill, men man måste följa svenska lagar. Man bör veta vilken värdegrund vi har i vårt land.

Totalt vill man satsa 120 miljoner kronor på samhällsinformation under mandatperioden.

Skolor ska premieras

Skolbonusen som man vill införa ska stimulera till resultatförbättringar och utformas så att de skolor som uppvisar bäst resultat på exempelvis nationella prov ska belönas för det.

– Det är svenskundervisningen som är viktigast. Den är helt central för att lyfta resultaten, säger Jan Björklund.

Satsningen ingår i alliansens utbildningspaket och omfattar 20 miljoner kronor från 2012 och totalt 60 miljoner under mandatperioden.

Dessutom vill alliansen utreda om det går att införa ett system där företag som verkar i särskilt utsatta områden får lägre kostnader, något som varit lyckosamt i Frankrike.

Bland de övriga punkterna finns en fortsatt satsning på RUT- och ROT-avdrag, sänkt tjänstemoms för restauranger och utvecklad rådgivning och mentorskap.

ANNONS

Missa inte: Den nya muminmuggen "Fiske" finns hos Cervera – köp den nu!

Extern länk från Cervera

Shoppa här!

Valet 2010 | Aftonbladet
Publisert:

Aftonbladet

/

Nyheter

/

Valet 2010

ÄMNEN I ARTIKELN

Valet 2010