Hälsofarlig luft i många småstäder

NYHETER

Föroreningar ökar risken att drabbas av cancer

I många städer är luften så dålig att invånarna riskerar att drabbas av cancer.

Luften är farligare i småkommuner än i storstäderna. Det visar en rapport från Naturvårdsverket.

Flera hundra svenskar riskerar att dö av cancer på grund av att de andas miljöfarlig luft. I mer än hälften av alla tätorter ligger halterna av partiklar och bensen över miljönormerna.

– Både bensen och det vi kallar partiklar kan ge upphov till cancer. Det finns forskare som hävdar att flera hundra personer dör av luftföroreningar varje år, säger Yngve Brodin på Naturvårdsverkets analysavdelning.

Naturvårdsverket har undersökt luftkvalitén i 46 kommuner i Sverige. Rapporten visar att luften är farligast i små kommuner i Värmland.

Luften farligast i småkommuner

Arvika, Grums och Landskrona har höga halter av partiklar. Eda, Arvika, Lycksele och Hudiksvall har högst halter av bensen.

– Arvika, Grums och Eda är alla ganska små kommuner. Men de har sämre luftkvalité i snitt än storstäderna, säger Yngve Brodin.

Bensen och partiklar bildas vid vedeldning. Eftersom vedeldning är vanligare på små orter än i storstäderna är halterna av farliga luftföroreningar högre på landsorten.

Men det finns enkla sätt att förbättra luftkvalitén.

– Problemet med vedeldning skulle kunna lösas med hjälp av nya pannor som är bättre för miljön. De finns i handeln men de kostar en hel del, säger Yngve Brodin.

Höga halter av kvävedioxider är framför allt ett storstadsproblem. I både Stockholm och Göteborg överskrids miljönormerna för kväveoxid.

Här är luften farligast

Ulrika Nordin